Zbor

Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove nadväzuje na tradíciu katedrálnych zborov, ktoré pôsobili v tunajšom katedrálnom chráme od druhej polovice 19. storočia. Po násilnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v päťdesiatych rokoch minulého storočia sa zborový spev odmlčal takmer na dvadsaťrokov. V roku 1968 sa začala písať história katedrálneho zboru, ako ho poznáme v dnešnej podobe. Zásluhu na tom mal p. Gabriel Mirossay /1923 – 2007/, ktorý po povolení činnosti našej cirkvi obnovil tradíciu zborových spevov v prešovskej katedrále. Zbor, ktorý pod jeho vedením pracoval takmer tridsaťrokov sa stal neoddeliteľnou súčasťou významných cirkevných a spoločenských udalostí prešovského gréckokatolíckeho biskupstva, /teraz už arcibiskupstva/ ako aj mesta Prešov. Po odchode p. Mirossaya z postu dirigenta viedol zbor p. František Šesták. Od roku 2005 zbor pracuje pod vedením Valérie Hricovovej. Repertoár zboru tvoria piesne a skladby liturgické, mariánske, vianočné, pôstne, veľkonočné, príležitostné a panychída. Hlavným poslaním je spev pri bohoslužbách, ale nespočetnekrát sa zbor prezentoval na rôznych festivaloch doma aj v zahraničí, účinkoval pri rôznych podujatiach cirkevného, ekumenického a kultúrno-spoločenského charakteru. Napríklad: Festival duchovných piesní byzantského obradu Prešov Festival DO-RE-MI-FA Prešov Festival zborových duchovných piesní Prešov Festival vo Vranove – Čemernom Festival Musica Sacra Bratislava Festivaly v zahraničí – Praha, Krakov, Miskolc, Újfehertó, Verbas a inde. Zbor účinkoval napr. aj pri odovzdávaní cien PSK, na Ekumenickom koncerte sakrálnych spevov organizovanom občianskym združením NAPS a pri rôznych podobných akciách. Okrem spomínaných festivalov zbor spieval v Ríme, Lurdoch, Fatime, Czenstochovej, Ruskom Keresture, Tjačeve, Užhorode, Osvienčime, Nyíregyháze, Máriapócsi, a mnohých ďalších mestách doma aj v zahraničí. V roku 1995 spieval pri návšteve Sv. Otca Jána Pavla II. v Prešove. K mimoriadne významným patria účinkovania v Ríme – poslednýkrát v r. 2007 pri príležitosti 80. výročia biskupskej vysviacky bl. biskupa mučeníka P. P. Gojdiča. Katedrálny zbor môžete počuťaj pri priamych prenosoch rádia LUMEN alebo pri prenosoch Slovenskej televízie. Vo februári roku 2008 spoluúčinkoval v priamom prenose pri slávnostnej intronizácii prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. K úspechom zboru nesporne patrí aj vydanie dlhotrvajúcej platne Hore srdcia a audiokazety Chorály. V januári 2008 k nim pribudlo CD s názvom Spasi mja, Bože moj. V súčasnosti zbor pracuje na nahrávaní ďalšieho CD s vianočnými spevmi.
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu