Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 16. 03. 2020 – 22. 03. 2020

Dnešná nedeľa je Krížupoklonná. Pozývame Vás uctiť si Kristov kríž pri spoločnej modlitbe. Môžete ho vystaviť na dôstojné miesto a zapáliť sviečku. V súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme nasledovné: Verejné bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa rušia. Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v katedrále o 16:30 hod. za zatvorenými dverami chrámu v pondelok, utorok a vo štvrtok. V stredu a v piatok bude o 16:30 hod. služba Vopred posvätených darov. V sobotu ráno bude zádušná sv. liturgia o 7:00 hod. a po nej panychída s hramotami. Na štvrtú zádušnú sobotu (21. 03. 2020) sa budú čítať mená od písmena P – po písmeno Ž. Kto zabudol nahlásiť mená zosnulých, môže tak urobiť telefonicky do sakristie katedrály v čase od 6:00 do 7:45 a od 13:00 do 19:00 hod. na tel.č. 0904 738 650. Večer o 17:00 hod. bude Veľká večiereň. V nedeľu ráno o 7:00 hod. utiereň, o 8:00 hod. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku a o 10:00 hod. sv. liturgia v  slovenskom jazyku. Večer o 17:00 hod. bude veľkopôstna večiereň. Drahí veriaci, napriek tomu, že…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 19. 10. 2015 – 25. 10. 2015

Gréckokatolícka cirkev Farnosť Ochrany presvätej Bohorodičky v Prešove FARSKÉ OZNAMY 10. 2015 – 25. 10. 2015 Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich nahlasovali v sakristii katedrály. Prvé stretnutie rodičov a detí bude 22. októbra 2015 tu v katedrále po večernej sv. liturgii o 17:30 hod. V dnešnú…

FARSKÉ OZNAMY 12. 10. 2015 – 18. 10. 2015

12. 10. 2015 – 18. 10. 2015

FARSKÉ OZNAMY 28. 09. 2015 – 04. 10. 2015

Farské oznamy 28.09.2015 - 04.10.2015 oznamy FARSKÉ OZNAMY 28. 09. 2015 – 04. 10. 2015 • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich nahlasovali v sakristii katedrály. • Štvrtok 1. októbra, máme sviatok Ochrany presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00,…© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu