Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 23. 09. – 29. 09. 2019

Oznamujeme, že vďaka pomoci Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove sa podarilo sprevádzkovať vysielač Rádia Lumen, ktorého frekvencia je 97,8 MHz aj v našom okrese Prešov. Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2019/20. Stretká sú pre deti od 8 rokov vždy v piatok po večernej sv. liturgii. Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú. Oznamujeme, že ak niekto z dospelých chce prijať sviatosť krstu, sväté myropomazanie alebo Najsvätejšiu Eucharistiu, nech sa nahlási na Gréckokatolíckom farskom úrade do 15.10. 2019. Pozývame všetkých na odpustovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 06.10. 2019 tu v našej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Táto odpustová slávnosť sa vzťahuje na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorý bude dňa 01. 10.…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 02. 05. – 08. 05. 2016

Stretnutie detí, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční v pondelok 2.5.2016 o 17:30 v chráme. Vo štvrtok 5. mája 2016 máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ráno 5:45, 7:00, 8:30 a popoludní o 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Veľkú večiereň sviatku budeme mať…

FARSKÉ OZNAMY 25. 04. – 01. 05. 2016

• Na dnešnú nedeľu vyhlásil sv. otec mimoriadnu zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá sa uskutoční vo všetkých katolíckych chrámoch Európy. • Stretnutie rodičov a deti, ktoré majú ísť na prvé sv. prijímanie sa uskutoční vo Štvrtok 28.4.2016 o 17:30 v chráme. • V sobotu 30.4.2016 sa uskutoční turistický deň pre…

FARSKÉ OZNAMY 18. 04. – 24. 04. 2016

• Dnes je zbierka na seminár. • V dnešnú nedeľu Vás srdečne pozývame k modlitbe za mesto Prešov. Začíname o 17 hod. Večierňou po ktorej nasleduje molebenom k bl. P.P. Gojdičovi a sv. liturgia. • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že mesačné stretnutie sa uskutoční dňa 19.4.2016 v Katolíckom kruhu…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu