Oznamy

Deti a mládež z našej farnosti srdečne pozývame na Kvetnú nedeľu s vladykom Jánom do Popradu. Autobus odchádza o 12:00 hod. zo zastávky Grešova. Nasledujúci týždeň je „SVATÝ a VEĽKÝ“. Veľký pondelok,utorok a stredu budeme mať ráno o 7.00 hod. utiereň a večer o 16.30 hod. službu vopred posvätených darov. Spovedanie chorých našej farnosti pred svatkami Vzkriesenia Pána bude prebiehať v utorok 16. apríla v dopoludňajších hodinách. Chorých nahláste v sakristii katedrály najneskôr do pondelkového večera.   Kompletný liturgický program počas sviatkov Paschy je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a na našej webovej stránke katedrala.sk. Vašu pozornosť chceme upriamiť najmä na: Veľký štvrtok: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou 16.30 hod. a po jej skončení Sväté strasti. Veľký piatok: je to prikázaný sviatok a prísny pôst o 8.00 hod. budú Kráľovské hodinky a o 15.00 hod. bude Veľká večiereň s uložením plaščenicedo hrobu. Veľká sobota: o 7.00 hod. Jeruzalemská utiereň a o 16.30 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Svätá a veľká nedeľa Paschy: ráno o 4.00 utiereň vzkriesenia s…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 02. 11. 2015 – 08. 11. 2015

• V dnešnú nedeľu je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých komisií zriadených pri ABU. • Dnes poobede o 14:30h. sa pomodlíme v dome smútku na hlavnom cintoríne panychídu za našich zosnulých. • Bratia a sestry srdečne vás pozývame na Festival…

FARSKÉ OZNAMY 26. 10. 2015 – 01. 11. 2015

FARSKÉ OZNAMY 26. 10. 2015 – 01. 11. 2015 • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich nahlasovali v sakristii katedrály. • Na budúcu nedeľu je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých…

FARSKÉ OZNAMY 19. 10. 2015 – 25. 10. 2015

Gréckokatolícka cirkev Farnosť Ochrany presvätej Bohorodičky v Prešove FARSKÉ OZNAMY 10. 2015 – 25. 10. 2015 Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich nahlasovali v sakristii katedrály. Prvé stretnutie rodičov a detí bude 22. októbra 2015 tu v katedrále po večernej sv. liturgii o 17:30 hod. V dnešnú…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu