Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 04. 03. – 10. 03. 2019

Od pondelka 4. marca začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (keď sa neslávi sv. liturgia). Preto podobne ako aj minulý rok vo Veľkom pôste, v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budete sa môcť prísť do chrámu pomodliť spoločne veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.a o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darova prijať Eucharistiu. Konkrétne tento týždeň bude aliturgickým dňomaj pondelok. Sv. liturgie ako sme už spomínali, v tento deň nebudú, ale budeme sa môcť prísť v kajúcom duchu pomodliť o 7:00 hod. veľkopôstnu utiereň, o 12:00 hod. šiesty čas a o 16:30 hod. veľkopôstnu večiereň.   Kto si chce obnoviť hramoty, dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (16.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena A– po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (23.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O a na štvrtú zádušnú sobotu (30.03.) sa budú čítať…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 09. 11. 2015 – 15. 11. 2015

  Opäť je tu čas, kedy si môžete objednať časopis Slovo. Ide o oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ponúka zaujímavých 28 strán každé dva týždne za 13,-€ s novými prílohami. Zároveň predplatiteľ obdrží nástenný kalendár k novému roku. Je potrebné nahlásiť sa do 15.11.2015. Po tomto termíne je cena 17,-€.…

FARSKÉ OZNAMY 02. 11. 2015 – 08. 11. 2015

• V dnešnú nedeľu je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých komisií zriadených pri ABU. • Dnes poobede o 14:30h. sa pomodlíme v dome smútku na hlavnom cintoríne panychídu za našich zosnulých. • Bratia a sestry srdečne vás pozývame na Festival…

FARSKÉ OZNAMY 26. 10. 2015 – 01. 11. 2015

FARSKÉ OZNAMY 26. 10. 2015 – 01. 11. 2015 • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú ísť na 1. Sv. prijímanie, aby ich nahlasovali v sakristii katedrály. • Na budúcu nedeľu je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu