Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 15. 07. – 21. 07. 2019

V dnešnú nedeľu máme zbierku na Svojpomocný fond pre farnosti.Účelom tejto zbierky je finančne podporiť nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich žiadosti o finančnú pomoc. V stredu máme sviatok nášho bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Sv. liturgie budú 5.45, 7.00, 8.30 a 16.30 hod. Po večernej sv. liturgii bude moleben k bl. Pavlovi. V utorok večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku. V sobotu 20. júla slávime sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne vo sviatok v sobotu o 5:50, 7:00, 8:30 a 18:00. O 17:00 bude veľká večiereň. Srdečne Vás všetkých pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť bl. Pavla Petra Gojdičatiež v sobotu 20. júla v Ruských Pekľanoch. Slávnosť sa začne o 09.15 hod. modlitbou Akatistu k bl. Pavlovi a o 10.00 hod. bude archijerejská sv. liturgia. Pozývame vás aj na hlavnú púť v Litmanovej, ktorá sa bude konať v nedeľu, 4. augusta 2019, kazateľom na sv. liturgii…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 04. 04. – 10. 04. 2016

Na základe rozhodnutia KBS sa dnes uskutoční na celom Slovensku Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Táto zbierka nadväzuje na vlaňajšiu zbierku na podobný účel, ktorá sa konala na Kvetnú nedeľu v roku 2015. V dnešnú nedeľu o 15:00 hod. popoludní budeme sa v katedrále modliť korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ste srdečne pozvaní. Utorok…

FARSKÉ OZNAMY 28. 03. – 03. 04. 2016

Zajtra v utorok, sv. liturgie budú: 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00 hod. Počas Svetlého týždňa sa budeme po večerných sv. liturgiách modliť večiereň. Počas celého Svetlého týždňa je voľnica. V nedeľu 3.4.2016 vás srdečne pozívame na púť Božieho milosrdenstva ktorá sa uskutoční v Ľutine. Budúcu nedeľu o 15:00 hod. popoludní budeme sa v katedrále…

FARSKÉ OZNAMY 21. 03. – 27. 03. 2016

Dnes na Kvetnú nedeľu pozývame našich mladých na každoročné stretnutie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom a vladykom Milanom. Miesto stretnutia: Veľká zasadačka Okresného úradu v Prešove (Biely dom) so začiatkom o 13:30 hod. Vstup je voľný. Spovedať chorých z našej farnosti pred sviatkami Paschy budeme pondelok 21. marca v dopoludňajších hodinách. Nahlasovať chorých môžete…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu