Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 11. 11. – 17. 11. 2019

Túto nedeľu 10. novembra 2019 máme zbierku na podporný fond II. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých komisií zriadených pri ABÚ. Pozývame Vás na sériu večerov Tajomstvo nekonečného života v Divadle Alexandra Duchnoviča. Prvé stretnutie bude 12. novembra 2019 (utorok) o 18:00 hod. Bližšie informácie sú vzadu na plagáte. V piatok 15. novembra 2019 začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka. Na budúcu nedeľu 17. novembra 2019 k nám prídu veriaci z farnosti Bardejov – Vinbarg, ktorí prosia o finančnú pomoc pre dokončenie interiéru farskej budovy. Budú stáť na konci každej svätej liturgii pri východe z chrámu. Prosíme členov spolku sv. Cyrila a Metoda, aby si v sakristii katedrály vyzdvihli podielové knihy a tiež kalendáre. Takisto si môžete predplatiť časopis Slovo za 16€ v sakristii katedrály na budúci kalendárny rok alebo individuálne za 20€ v redakcii časopisu Slovo.   Daniel Galajda, farár

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 30. 09. – 06. 10. 2019

Naša farnosť je zasvätená Presvätej Bohorodičke Ochrankyni, ktorej sviatok budeme sláviť dňa 01. 10. 2019 v utorok. Sväté liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 12:00, 16:30 a 18:00 hod. V pondelok večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň s lítiou. Slávnostnú odpustovú liturgiu budeme sláviť v nedeľu dňa 06. 10. 2019 o 10:00 hod. Takisto v nedeľu…

FARSKÉ OZNAMY 23. 09. – 29. 09. 2019

Oznamujeme, že vďaka pomoci Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove sa podarilo sprevádzkovať vysielač Rádia Lumen, ktorého frekvencia je 97,8 MHz aj v našom okrese Prešov. Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2019/20. Stretká sú pre deti od 8 rokov…

FARSKÉ OZNAMY 16. 09. – 22. 09. 2019

Dnes máme zbierku na podporu nášho Gréckokatolíckeho kňazského seminára biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb ale iba chodu seminára. Oznamujeme, že vďaka pomoci Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove sa podarilo sprevádzkovať vysielač Rádia Lumen, ktorého frekvencia je 97,8 MHz aj v našom okrese Prešov.…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu