Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 04. 03. – 10. 03. 2019

Od pondelka 4. marca začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (keď sa neslávi sv. liturgia). Preto podobne ako aj minulý rok vo Veľkom pôste, v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budete sa môcť prísť do chrámu pomodliť spoločne veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.a o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darova prijať Eucharistiu. Konkrétne tento týždeň bude aliturgickým dňomaj pondelok. Sv. liturgie ako sme už spomínali, v tento deň nebudú, ale budeme sa môcť prísť v kajúcom duchu pomodliť o 7:00 hod. veľkopôstnu utiereň, o 12:00 hod. šiesty čas a o 16:30 hod. veľkopôstnu večiereň.   Kto si chce obnoviť hramoty, dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (16.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena A– po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (23.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O a na štvrtú zádušnú sobotu (30.03.) sa budú čítať…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 24. 12. – 30. 12. 2018

V pondelok 24. decembra na Predvečer Kristovho narodenia dávame do pozornosti modlitbu Kráľovských hodiniek, ktoré sa budeme modliť o 7:00 hod ráno. Tiež chceme upriamiť vašu pozornosť na svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorú budeme sláviť o 15.00 hod. a veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V utorok a v…

FARSKÉ OZNAMY 17. 12. – 23. 12. 2018

Spovedanie pred sviatkami Narodenia Pána už môžete priebežne využívať, posilnené o viacerých spovedníkov bude od pondelka 17. decembra do nedele 23. decembra. Prosíme, aby ste si túto sviatosť neodkladali na poslednú chvíľu. Chorých budeme spovedať vo štvrtok 20. decembra v dopoludňajších hodinách, prosíme, aby ste ich nahlasovali v sakristii katedrály najneskôr v stredu. GMC…

FARSKÉ OZNAMY 10. 12. – 16. 12. 2018

V budúcu nedeľu, 16. decembra, budeme sláviť o 11:45 hod. svätú liturgiu za všetkých koledníkov Dobrej noviny. Koledníci sa tejto svätej liturgie aj zúčastnia, preto úctivoprosíme vás veriacich, aby ste, pokiaľ je to možné, prišli budúcu nedeľu na svätú liturgiu v inom čase. GMC Bárka v Juskovej Volipozýva všetky deti vo veku 9 –…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu