Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 23. 09. – 29. 09. 2019

Oznamujeme, že vďaka pomoci Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove sa podarilo sprevádzkovať vysielač Rádia Lumen, ktorého frekvencia je 97,8 MHz aj v našom okrese Prešov. Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2019/20. Stretká sú pre deti od 8 rokov vždy v piatok po večernej sv. liturgii. Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú. Oznamujeme, že ak niekto z dospelých chce prijať sviatosť krstu, sväté myropomazanie alebo Najsvätejšiu Eucharistiu, nech sa nahlási na Gréckokatolíckom farskom úrade do 15.10. 2019. Pozývame všetkých na odpustovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 06.10. 2019 tu v našej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Táto odpustová slávnosť sa vzťahuje na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorý bude dňa 01. 10.…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 12. 08. – 18. 08. 2019

Dnes máme zbierku na Katechizáciu a katolícke školy. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V stredu večer sa po sv. liturgii pomodlíme Veľkú večiereň sviatku s lítiou. Srdečne…

FARSKÉ OZNAMY 05. 08. – 11. 08. 2019

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. udelí dňa 5. augusta 2019 zlatú medailu Prešovskej univerzity v Prešove na návrh dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD. Jeho Blaženosti vladykovi, gréckokatolíckemu melchitskému patriarchovi Antiochie a celého Blízkeho…

FARSKÉ OZNAMY 29. 07. – 04. 08. 2019

• Vo štvrtok nám začne pôstne obdobie pred sviatkom Zosnutia našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. • Pozývame vás na hlavnú púť v Litmanovej, ktorá sa bude konať v nedeľu, 4. augusta 2019, kazateľom na sv. liturgii bude Jeho Blaženosť Youssef Absi, patriarcha Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Na miesto je…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu