Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 21. 01. – 27. 01. 2019

V meste Prešov prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, tu v našej katedrále sa v pondelok 21. januára 2019 večer o 17:30 spolu pomodlíme čas. Všetci ste srdečne pozvaní k spoločnej modlitbe. Vyvrcholenieekumenických stretnutí bude tento rok v rímskokatolíckej cirkvi v Konkatedrále sv. Mikuláša dňa 22. januára 2019 (utorok) o 17:30 hod. Oznamujeme, že stretnutie rodičov a ich detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, bude na fare v stredu  23. januára 2019 o 17:30 hod. Pozývame deti a mládež v budúci piatok po svätej liturgii, ktorá sa slávi o 16:30na stretko na fare. Bratia a sestry aj tento rok má náš prešovský protopresbyteriát spoločnú fatimskú sobotu v Ľutine 2. februára 2019, opäť srdečne pozývame všetkých, záujemcovia o autobus nech sa nahlásia v sakristii katedrály (záloha 2€). Bratia a sestry od 14. januára 2019 sme v katedrále zaviedli počas všedných dní (od pondelka do piatku) liturgiu o 12:00 hod.. Touto ponukou chceme vyjsť ústrety najmä starším veriacim, ktorým z rôznym dôvodov je zaťažko navštevovať sv. liturgie v skorých ranných alebo večerných hodinách.…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 24. 12. – 30. 12. 2018

V pondelok 24. decembra na Predvečer Kristovho narodenia dávame do pozornosti modlitbu Kráľovských hodiniek, ktoré sa budeme modliť o 7:00 hod ráno. Tiež chceme upriamiť vašu pozornosť na svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorú budeme sláviť o 15.00 hod. a veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V utorok a v…

FARSKÉ OZNAMY 17. 12. – 23. 12. 2018

Spovedanie pred sviatkami Narodenia Pána už môžete priebežne využívať, posilnené o viacerých spovedníkov bude od pondelka 17. decembra do nedele 23. decembra. Prosíme, aby ste si túto sviatosť neodkladali na poslednú chvíľu. Chorých budeme spovedať vo štvrtok 20. decembra v dopoludňajších hodinách, prosíme, aby ste ich nahlasovali v sakristii katedrály najneskôr v stredu. GMC…

FARSKÉ OZNAMY 10. 12. – 16. 12. 2018

V budúcu nedeľu, 16. decembra, budeme sláviť o 11:45 hod. svätú liturgiu za všetkých koledníkov Dobrej noviny. Koledníci sa tejto svätej liturgie aj zúčastnia, preto úctivoprosíme vás veriacich, aby ste, pokiaľ je to možné, prišli budúcu nedeľu na svätú liturgiu v inom čase. GMC Bárka v Juskovej Volipozýva všetky deti vo veku 9 –…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu