Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 23. 09. – 29. 09. 2019

Oznamujeme, že vďaka pomoci Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove sa podarilo sprevádzkovať vysielač Rádia Lumen, ktorého frekvencia je 97,8 MHz aj v našom okrese Prešov. Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2019/20. Stretká sú pre deti od 8 rokov vždy v piatok po večernej sv. liturgii. Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú. Oznamujeme, že ak niekto z dospelých chce prijať sviatosť krstu, sväté myropomazanie alebo Najsvätejšiu Eucharistiu, nech sa nahlási na Gréckokatolíckom farskom úrade do 15.10. 2019. Pozývame všetkých na odpustovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 06.10. 2019 tu v našej Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Táto odpustová slávnosť sa vzťahuje na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorý bude dňa 01. 10.…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 02. 09. – 08. 09. 2019

V nedeľu 8.septembra 2019 máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. V sobotu večer sa o 17:00 hod. pomodlíme veľkú večiereň s lítiou. Po svätých liturgiách bude myrovanie. Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2019/20. Stretká budú pre deti od 8…

FARSKÉ OZNAMY 26. 08. – 01. 09. 2019

Vo štvrtok 29. augusta 2019 máme sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Sväté liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. V stredu večer sa po sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň sviatku. Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať…

FARSKÉ OZNAMY 19. 08. – 25. 08. 2019

Je tu desiaty ročník celoslovenskej zbierky školských pomôcok Gréckokatolíckej charity v Prešove. Použité, ale stále funkčné školské pomôcky môžete odovzdať na zbernom mieste na ulici Pod Táborom 33 v Prešove. Zapojiť sa môžete aj kúpou nových školských a kancelárskych pomôcok. Bližšie informácie nájdete na plagáte vzadu na nástenke. Oznamujeme, že podávanie prihlášok…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu