Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 04. 03. – 10. 03. 2019

Od pondelka 4. marca začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (keď sa neslávi sv. liturgia). Preto podobne ako aj minulý rok vo Veľkom pôste, v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budete sa môcť prísť do chrámu pomodliť spoločne veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.a o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darova prijať Eucharistiu. Konkrétne tento týždeň bude aliturgickým dňomaj pondelok. Sv. liturgie ako sme už spomínali, v tento deň nebudú, ale budeme sa môcť prísť v kajúcom duchu pomodliť o 7:00 hod. veľkopôstnu utiereň, o 12:00 hod. šiesty čas a o 16:30 hod. veľkopôstnu večiereň.   Kto si chce obnoviť hramoty, dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (16.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena A– po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (23.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O a na štvrtú zádušnú sobotu (30.03.) sa budú čítať…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 21. 01. – 27. 01. 2019

V meste Prešov prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, tu v našej katedrále sa v pondelok 21. januára 2019 večer o 17:30 spolu pomodlíme čas. Všetci ste srdečne pozvaní k spoločnej modlitbe. Vyvrcholenieekumenických stretnutí bude tento rok v rímskokatolíckej cirkvi v Konkatedrále sv. Mikuláša dňa 22. januára 2019 (utorok) o 17:30 hod. Oznamujeme, že stretnutie rodičov a ich detí, ktoré v tomto školskom…

FARSKÉ OZNAMY 14. 01. – 20. 01. 2019

Bratia a sestry od pondelka 14. januára 2019chceme v katedrále zaviesť počas všedných dní (od pondelka do piatku) liturgiu o 12:00 hod.. Touto ponukou chceme vyjsť ústrety najmä starším veriacim, ktorým z rôznym dôvodov je zaťažko navštevovať sv. liturgie v skorých ranných alebo večerných hodinách. Dávame do pozornosti, že v budúci piatok stretko detí…

FARSKÉ OZNAMY 31. 12. – 06. 01. 2019

25. decembra prebiehalo v našej farnosti koledovanie detí a mládeže v súvislosti so zbierkou Dobrá novina, ktorá pomáha ľuďom v Afrike. Zbierka dosiahla výšku 585 €. Prispieť však na Dobrú novinu môžete ešte stále ľubovoľnou sumou a to v sakristii katedrály, alebo darcovskou SMS v hodnote 2€ zo všetkých sietí s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 .…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu