Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 04. 03. – 10. 03. 2019

Od pondelka 4. marca začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (keď sa neslávi sv. liturgia). Preto podobne ako aj minulý rok vo Veľkom pôste, v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budete sa môcť prísť do chrámu pomodliť spoločne veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.a o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darova prijať Eucharistiu. Konkrétne tento týždeň bude aliturgickým dňomaj pondelok. Sv. liturgie ako sme už spomínali, v tento deň nebudú, ale budeme sa môcť prísť v kajúcom duchu pomodliť o 7:00 hod. veľkopôstnu utiereň, o 12:00 hod. šiesty čas a o 16:30 hod. veľkopôstnu večiereň.   Kto si chce obnoviť hramoty, dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (16.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena A– po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (23.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O a na štvrtú zádušnú sobotu (30.03.) sa budú čítať…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 04. 03. – 10. 03. 2019

Od pondelka 4. marca začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (keď sa neslávi sv. liturgia). Preto podobne ako aj minulý rok vo Veľkom pôste, v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budete sa môcť prísť do chrámu pomodliť spoločne veľkopôstnu…

FARSKÉ OZNAMY 25. 02. – 03. 03. 2019

V tomto roku – 14. februára – oficiálny metropolitný časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku oslávil 50 rokov svojho vydávania. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých na spoločné oslavy, ktoré sa uskutočnia v Prešove. Vo štvrtok 28. februára sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove uskutoční prvá časť vedeckej konferencie, venovanej tomuto výročiu. V úvode budú odovzdané Ceny…

FARSKÉ OZNAMY 28. 01. – 03. 02. 2019

V stredu 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov. Sv. liturgie budú ráno 5:45, 7:00 a 8:30, o 12:00 a popoludní o 16:30 hod. V sobotu 2. februára máme sviatok Stretnutie Pána. Sv. liturgie budú ako obvykle vo sviatok 5:50, 7:00, 8:30 a večer o 18:00 hod. Pri každej sv. liturgii sa budú svätiť…© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu