Oznamy

ikona1-222x300
 • FARSKÉ OZNAMY 08. 01. – 14. 01. 2018

  • Budúcu nedeľu bude zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu + cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie
  • Prispieť na Dobrú novinu môžete ešte stále ľubovoľnou sumou v sakristii katedrály do konca januára, alebo darcovskou SMS v hodnote 2€ zo všetkých sietí s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877.
  • K Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018, vydala Apoštolská penitenciária dekrét, ktorý hovorí o tom, že v termíne 1. január – 31. december 2018 môže každý veriaci raz za deň získať v našom katedrálnom chráme plnomocné odpustky za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: prijať sviatosť zmierenia a pokánia (byť v stave milosti posväcujúcej), prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče nás, Raduj sa a Sláva Otcu.

  Daniel Galajda
  farár

Archív farských oznamov Prešovskej katedrály:

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Klikni pre viac info

© Vytvorené systémom wordpress | Administračná sekcia | Pre veriacich Prešovskej Katedrály, dňa 01.10.2015 vytvoril Ondrej Miškovič