Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 15. 07. – 21. 07. 2019

V dnešnú nedeľu máme zbierku na Svojpomocný fond pre farnosti.Účelom tejto zbierky je finančne podporiť nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich žiadosti o finančnú pomoc. V stredu máme sviatok nášho bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Sv. liturgie budú 5.45, 7.00, 8.30 a 16.30 hod. Po večernej sv. liturgii bude moleben k bl. Pavlovi. V utorok večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku. V sobotu 20. júla slávime sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne vo sviatok v sobotu o 5:50, 7:00, 8:30 a 18:00. O 17:00 bude veľká večiereň. Srdečne Vás všetkých pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť bl. Pavla Petra Gojdičatiež v sobotu 20. júla v Ruských Pekľanoch. Slávnosť sa začne o 09.15 hod. modlitbou Akatistu k bl. Pavlovi a o 10.00 hod. bude archijerejská sv. liturgia. Pozývame vás aj na hlavnú púť v Litmanovej, ktorá sa bude konať v nedeľu, 4. augusta 2019, kazateľom na sv. liturgii…

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 15. 07. – 21. 07. 2019

V dnešnú nedeľu máme zbierku na Svojpomocný fond pre farnosti.Účelom tejto zbierky je finančne podporiť nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich žiadosti o finančnú pomoc. V stredu máme sviatok nášho bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Sv. liturgie budú 5.45, 7.00, 8.30 a 16.30 hod. Po večernej sv. liturgii…

FARSKÉ OZNAMY 08. 07. – 14. 07. 2019

Na budúcu nedeľu máme zbierku na Svojpomocný fond pre farnosti.Účelom tejto zbierky je finančne podporiť nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich žiadosti o finančnú pomoc. Daniel Galajda, farár

FARSKÉ OZNAMY 01. 07. – 07. 07. 2019

V piatok, na sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, sv. liturgie budú, ráno 5:45, 7:00, 8:30 a popoludní o 16:30 hod. UPOZORŇUJEME, že od pondelka 1. júla až do skončenia letných prázdnin svätá liturgia o 12. hod. nebude.   Daniel Galajda, farár© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu