Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 30. 03. 2020 – 05. 04. 2020

V súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme nasledovné: Verejné bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa rušia. Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v katedrále o 16:30 hod. za zatvorenými dverami chrámu v pondelok, utorok a vo štvrtok. V stredu a v piatok bude o 16:30 hod. služba Vopred posvätených darov. V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00 hod. a večer o 18:00 hod. bude priamy prenos sv. liturgie do televízie RTVS. V nedeľu ráno o 6:50 hod. utiereň, pri ktorej sa budú posväcovať ratolesti, o 8:00 hod. liturgia v slovenskom jazyku a o 10:00 hod. sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku. Večer o 17:00 hod. bude veľkopôstna večiereň. Všetky tieto bohoslužby si veriaci môžu pozrieť online na stránke logos.tv. Drahí veriaci, k blížiacim sa sviatkom Veľkej Noci pripravujeme pre vás texty k jednotlivým modlitbám, ktoré nájdete na našej webovej stránke presov.grkatpo.sk.   Daniel Galajda,  farár

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 30. 03. 2020 – 05. 04. 2020

V súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme nasledovné: Verejné bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa rušia. Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v katedrále o 16:30 hod. za zatvorenými dverami chrámu v pondelok, utorok a vo štvrtok. V stredu a v piatok bude o 16:30 hod. služba Vopred posvätených darov. V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00 hod. a večer…

FARSKÉ OZNAMY 16. 03. 2020 – 22. 03. 2020

Dnešná nedeľa je Krížupoklonná. Pozývame Vás uctiť si Kristov kríž pri spoločnej modlitbe. Môžete ho vystaviť na dôstojné miesto a zapáliť sviečku. V súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme nasledovné: Verejné bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa rušia. Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v katedrále o 16:30 hod. za zatvorenými dverami chrámu v pondelok,…

OZNAM O ZMENE HARMONOGRAMU V KATEDRÁLNOM CHRÁME

Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene…© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu