Oznamy

ikona1-222x300
 • FARSKÉ OZNAMY 10. 09. – 16. 09. 2018
  • V dnešnú nedeľu 9.9.2018 vás pozývame na Kajúcu pobožnosť ako odprosenie za krivdy spôsobené holokaustom s programom pred Ortodoxnú synagógu o 14.30 hod.
  • V piatok 14. septembra 2018 máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Tento sviatok neruší zdržanlivosť od mäsa. Liturgie sú ako obvykle vo sviatok 5:45, 7:00, 8:30, 16:30, 18:00. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku.
  • Dávame do pozornosti, že v každý piatok po svätej liturgii o 16:30 budú na fare stretká detí a mládeže.
  • Budúci víkend 15. – 16. septembra 2018 si pripomenieme vznik prešovskej eparchie aj špeciálnym nočným Objavovaním Prešova, ktoré začne v sobotu a aj v nedeľu o 20.00 hod. Viac informácii o podujatí si prečítate na plagáte pri vchode do chrámu.
  • Budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb, ale týkajú sa chodu seminára, nakoľko z dotácií a platieb bohoslovcov nie sú pokryté všetky náklady na chod seminára.
  • Bratia a sestry, v dňoch 20. až 23. septembra tohto roka sa uskutočnia hlavné oslavy Jubilejného roka Prešovskej archieparchie a sprievodné podujatia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, na ktoré vás srdečne pozývame:
  • V prešovskom kine SCALA sa dňa 20. septembra 2018 (štvrtok) bude konať vrámci jubilejného roka Prešovskej archieprchie evanjelizačný kocert pre mladých so začiatkom o 18:00 hod. Plagát visí na nástenke pri vchode do chrámu.
  • – 21. septembra (štvrtok – piatok), Prešov, GTF PU – Vedecká konferencia k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018 a predstavenie zatiaľ vydanej časti 10-dielnej knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.
  • septembera (sobota) sa o 10:00 v Bazilke minor v Ľutine uskutoční HLAVNÁ SLÁVNOSŤ Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 – Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní. Hlavným hosťom bude prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, ktorý bude slávnostným kazateľom, a viacerí domáci a zahraniční arcibiskupi a biskupi. Bude vysielaná aj v priamom televíznom prenose RTVS.
  • A v nedeľu 23. septembera o 10:00 bude ešte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove Archijerejská svätá liturgia na záver hlavných osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018.
  • Zároveň vás pozývame k modlitbám za tieto podujatia, ako aj k modlitbám za priebeh Ďakovnej púte našej cirkvi do Ríma v októbri.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.

   

   

   

   

  Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

  Ján Slovinský, gréckokatolík

  a

  Dominika Alexovičová, evanjelička a. v.

  Ohlasujú sa po druhýkrát.

   

  Emil Roháč, rímskokatolík, bývajúci v Prešove

  a

  Ivana Hnatová, gréckokatolíčka, bývajúca v Prešove.

  Ohlasujú sa po druhýkrát.

   

  Peter Onofrej, gréckoaktolík, bývajúci v Trnkove

  a

  Renata Konečná, rímskokatolíčka, bývajúca v Milotiaciach (ČR).

  Ohlasujú sa po prvýkrát.

   

  Daniel Galajda

  farár

Archív farských oznamov Prešovskej katedrály:

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu