Oznamy

FARSKÉ OZNAMY 12. 11. – 18. 11. 2018

• Vo štvrtok (15. novembra) začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka. • Už pravidelne pozývame deti a mládež v budúci piatok po svätej liturgii, ktorá sa slávi o 16:30 na stretko na fare. • Dnes o 13:30 hod. sa rozozvučia zvony katedrály. Zapojíme sa tým spoločne s celým Slovenskom do spomienkovej medzinárodnej iniciatívy vlád Veľkej Británie, Severného Írska a Nemecka, pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. • V dnešnú nedeľu je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva ako aj všetkých komisií zriadených pri ABU. • Opäť je možnosť objednať si časopis SLOVO v sakrestii katedrály za 15 € alebo individuálne v redakcii časopisu Slovo printovú formu za 18,50 € alebo elektronickú formu za 10 €. Daniel Galajda farár

Archív farských oznamov

FARSKÉ OZNAMY 12. 11. – 18. 11. 2018

• Vo štvrtok (15. novembra) začína 40-dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka. • Už pravidelne pozývame deti a mládež v budúci piatok po svätej liturgii, ktorá sa slávi o 16:30 na stretko na fare. • Dnes o 13:30 hod. sa rozozvučia zvony katedrály. Zapojíme sa tým spoločne s…

FARSKÉ OZNAMY 05. 11. – 11. 11. 2018

Vo štvrtok 8. novembra máme sviatok Zhromaždenia k archanjelovi Michalovi. Liturgie budú ráno o 5:45, 7:00, 8:30 a večer o 16:30 a 18:00 hod. Oznamujeme, že stretnutie rodičov a ich detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, bude na fare 8. novembra 2018 (štvrtok) o 17:30 hod. Už pravidelne…

FARSKÉ OZNAMY 29. 10. – 04. 11. 2018

Vyhlásenie Rady hierarchov   Drahí veriaci, v septembri tohto roka sme na Rade hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku potvrdili status časopisu Slovo, ktorý sa tak aj formálne stal oficiálnym časopisom celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Je teda i časopisom každej eparchie na Slovensku: Prešova, Košíc i Bratislavy, teda i každého z vás. Chceme vás…© 2018 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | ANAXIOS SERVICES | Administrácia webu