Archív autora: Jozef Petričko

Jazvy

Známy   rímsky   štátnik   a rečník   Cicero   zvykol   obhajovať   obžalovaných poukazom  na  jazvy  na  ich  telách,  ktoré  mali  byť  dôkazom  ich  dôstojnosti a ctihodnosti.  Tieto   jazvy   mohli   títo   ľudia   získať   pri   rozličných   hrdinských príležitostiach, ako boli napríklad obrana štátu, služba spoluobčanom…
Čítať viac

Nesenie kríža

Nesenie kríža je niečo nesmierne veľkolepé… Znamená čeliť životu mužne a s hrdinskou odvahou. Znamená, že ťažkosti, ktoré nikdy v našom živote nechýbajú, premieňame na morálnu energiu; že rozumieme ľudskému utrpeniu a napokon, že dokážeme skutočne milovať. (Pavol VI.)

Kresťanstvo

Kresťanstvo, z ktorého by ste chceli odstrániť kríž dobrovoľného umŕtvovania a pokánia  pod  zámienkou, že  tieto  praktiky sú  pochybným prežitkom stredoveku a nezodpovedajú epoche humanizmu, bolo by kresťanstvom zbaveným svojej sily, kresťanstvom len podľa názvu. Nestotožňovalo by sa s náukou…
Čítať viac
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu