Archív autora: Jozef Košč

Kwang-Sih

Vynikajúci učenec a diplomat doktor Kwang-Sih pochádzal z čínskej rodiny zo Šanghaja. Jeho rodičia boli vyznávači Konfuciovho náboženstva. Študoval právo a s vyznamenaním získal doktorát práv. Potom študoval ďalej v Ríme a dosiahol ďalší doktorát politických vied. Potom sa habiloval…
Čítať viac

More

More usmrtilo nepriateľa. Tak i pri krste je zničený náš nepriateľský vzťah k Bohu. Ľud vyšiel z vody zdravý a bez pohromy. Rovnako i my vychádzame z vody ako živí, ktorí vstávajú z mŕtvych. (sv. Bazil Veľký) V staroveku cirkev…
Čítať viac

Evanjelium v Kalkate

Misionár Torey píše vo svojej teologickej knihe, že keď hlásal evanjelium v Kalkate v Indii, raz po kázni prišiel k nemu vysokoškolák, poslucháč kalkatskej univerzity, a povedal mu: „Ja verím, čo kážete o Pánu Ježišovi, lebo je to jasné a…
Čítať viac

Duchovný otec

Church World – Svet Cirkvi priniesol svedectvo manželov pod nadpisom Duchovný otec, vďaka vám, že ste nepokrstili naše deti. Obaja manželia pochádzali z Kalifornie, Frank bol katolík, Lynn nebola pokrstená, sobáš mali v roku 1974 v kostole sv. Františka. Dosť…
Čítať viac

Indiáni z Rocky Mountains

Jezuitský misionár páter de Smet hlásal evanjelium indiánskemu kmeňu v Rocky Mountains. Mnohí prijali sviatosť krstu. Misionár im náležíte vysvetlil, že sviatosť krstu im prináša nielen vysokú hodnosť Božieho syna a kandidáta neba, ale ich aj zaväzuje k úprimnej poslušnosti…
Čítať viac

Krst

Misionár sa po dlhšom období vrátil do svojej prvej misie, kde pracoval medzi Indiánmi. Začal navštevovať všetky misijné stanice. V jednej mu povedali, že zomiera starý Indián. Išiel ho navštíviť. Ponúkol mu sviatosť zmierenia. Starec, ktorý bol pred rokmi pokrstený,…
Čítať viac

Hriešnici

Pred týmto krížom kľačia hriešnici – sme nimi my všetci. Lebo sme ho ukrižovali. Lebo na neho boli vložené naše hriechy. Z našich hriechov sa zrodila smrť, ktorá ho premohla. On vytrpel, čo sme spôsobili my ako vinu. (Karl Rahner)

Požehnanie

Jedno musíme mať vždy na pamäti: Každé požehnanie, ktorého sa nám dostane, každý kríž nad nami učinený, každé požehnanie, ktoré sa nad nami vyslovuje na základe Krista, je požehnanie z celého Krista, ktorý nás viaže na svoj osud a na…
Čítať viac

Znamenie kríža

Znamením kríža začíname a končime deň a všetky modlitby. Rob ho pomaly, veľkým pohybom od čela na prsia, od jedného ramena ku druhému. Je to znamenie vesmíru a znamenie vykúpenia. Na kríži náš Pán vykúpil všetkých ľudí. Krížom posväcuje človeka…
Čítať viac

Tajomstvo vykúpenia

To, čo je tajomné vo vykúpení… je nepochopiteľná Božia láska k vlastnému stvoreniu. Kríž visiaci na stenách našich príbytkov nám neustále pripomína toto tajomstvo a vyzýva nás, aby sme neustále láskavo odpovedali nekonečnému milosrdenstvu obetou našich utrpení a našej smrti….
Čítať viac
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu