FARSKÉ OZNAMY 06.05.2020 – 10.05.2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou koronavírusu oznamujeme, že bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa budú verejné, ale len s platnými hygienickými obmedzeniami, preto všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti.
Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky (účasť na bohoslužbách je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov).

  • Cez týždeň budú sv. liturgie o 5:45 (csl), o 7:00 (sl) a o 16:30 hod. (csl/sl).
  • V stredu slávime Polovicu Päťdesiatnice.
  • V piatok je voľnica.
  • Sobota7:00 hod. sv. liturgia (sl), 17:00 hod. veľká večiereň (sl), 18:00 hod. sv. liturgia (sl).
  • Nedeľa5:50 sv. liturgia (csl), 6:50 hod. utiereň (csl), 8:00 hod. sv. liturgia (sl), 10:00 hod. sv. liturgia (csl), 11:45 hod. sv. liturgia (sl), 17:00 hod. veľká večiereň (sl), 18:00 hod. sv. liturgia (csl).

Všetky tieto bohoslužby naďalej nájdete online na stránke logos.tv.

 

Daniel Galajda,  farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu