FARSKÉ OZNAMY 20.04.2020 – 26.04.2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou koronavírusu oznamujeme, že verejné bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sú naďalej zrušené do odvolania.

Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby za zatvorenými dverami chrámu nasledovne:

  • pondelokutorok, stredu a piatok budú sv. liturgie o 16:30 hod..
  • Vo štvrtok budú sv. liturgie ráno o 7:00 hod. a poobede o 16:30 hod..
  • V sobotu ráno bude o 7:00 hod. sv. liturgia (sl), večer o 17:00 hod. veľká večiereň (sl) a o 18:00 hod.
    sv. liturgia.
  • V nedeľu bude ráno o 6:50 hod. utiereň (csl), o 8:00 hod. sv. liturgia (sl), o 10:00 hod. sv. liturgia (csl) a večer o 17:00 hod. večiereň (sl).

Všetky tieto bohoslužby nájdete online na stránke logos.tv a tak sa s nami môžete spojiť v spoločnej modlitbe.

 

Daniel Galajda,  farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu