FARSKÉ OZNAMY 06. 04. 2020 – 12. 04. 2020

V súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme nasledovné:

Verejné bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa rušia.

  • Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby Vopred posvätených darov v katedrále o 16:30 hod. za zatvorenými dverami chrámu v pondelok, utorok a v stredu.
  • Vo Svätý a Veľký štvrtok bude o 16:30 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (sl.), po jej skončení Strasti – utiereň veľkého piatka (sl.)
  • V piatok (prikázaný sviatok) budú ráno o 8:00 hod. Kráľovské hodinky (sl.) a o 15:00 hod. veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu (sl.). Tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst.
  • V sobotu ráno bude o 7:00 hod. Jeruzalemská utiereň (sl.) a o 16:30 hod. liturgia Bazila Veľkého s večierňou (sl.).
  • V nedeľu ráno o 7:00 hod. utiereň vzkriesenia (csl.), o 8:00 hod. sv. liturgia (sl.) a posvätenie paschálnych jedál a o 10:00 hod. sv. liturgia (csl.), po ktorej bude taktiež posvätenie paschálnych jedál. Večer o 17:00 hod. bude veľká večiereň (sl.).
  • Všetky bohoslužby môžete sledovať online na webovej stránke: https://www.logos.tv/presov-live
  • Texty k sviatkom Veľkej Noci si budete môcť nájsť v priebehu týždňa na našej webovej stránke presov.grkatpo.sk v sekcii Aktuality.

 

Daniel Galajda,  farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu