FARSKÉ OZNAMY 30. 03. 2020 – 05. 04. 2020

V súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme nasledovné:

Verejné bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa rušia.

  • Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v katedrále o 16:30 hod. za zatvorenými dverami chrámu v pondelok, utorok a vo štvrtok.
  • V stredu a v piatok bude o 16:30 hod. služba Vopred posvätených darov.
  • V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00 hod. a večer o 18:00 hod. bude priamy prenos sv. liturgie do televízie RTVS.
  • V nedeľu ráno o 6:50 hod. utiereň, pri ktorej sa budú posväcovať ratolesti, o 8:00 hod. liturgia v slovenskom jazyku a o 10:00 hod. sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku. Večer o 17:00 hod. bude veľkopôstna večiereň.
  • Všetky tieto bohoslužby si veriaci môžu pozrieť online na stránke logos.tv.

Drahí veriaci, k blížiacim sa sviatkom Veľkej Noci pripravujeme pre vás texty k jednotlivým modlitbám, ktoré nájdete na našej webovej stránke presov.grkatpo.sk.

 

Daniel Galajda,  farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu