FARSKÉ OZNAMY 16. 03. 2020 – 22. 03. 2020

  • Dnešná nedeľa je Krížupoklonná. Pozývame Vás uctiť si Kristov kríž pri spoločnej modlitbe. Môžete ho vystaviť na dôstojné miesto a zapáliť sviečku.

V súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme nasledovné:

Verejné bohoslužby v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa rušia.

  • Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v katedrále o 16:30 hod. za zatvorenými dverami chrámu v pondelok, utorok a vo štvrtok.
  • V stredu a v piatok bude o 16:30 hod. služba Vopred posvätených darov.
  • V sobotu ráno bude zádušná sv. liturgia o 7:00 hod. a po nej panychída s hramotami. Na štvrtú zádušnú sobotu (21. 03. 2020) sa budú čítať mená od písmena P – po písmeno Ž. Kto zabudol nahlásiť mená zosnulých, môže tak urobiť telefonicky do sakristie katedrály v čase od 6:00 do 7:45 a od 13:00 do 19:00 hod. na tel.č. 0904 738 650.
  • Večer o 17:00 hod. bude Veľká večiereň.
  • V nedeľu ráno o 7:00 hod. utiereň, o 8:00 hod. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku a o 10:00 hod. sv. liturgia v  slovenskom jazyku. Večer o 17:00 hod. bude veľkopôstna večiereň.
  • Drahí veriaci, napriek tomu, že kňazi slúžia sv. liturgie neverejne, teda za zatvorenými dverami, modlíme sa za vás a vyprosujeme vám v týchto dňoch mnohé milosti.

 

Daniel Galajda,  farár

 
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu