Oznam o podávaní Eucharistie v chrámoch

Milí veriaci,
oznamujeme, že podávanie Eucharistie v chrámoch Prešovskej archieparchie sa vykonáva od nedele 8. marca 2020 do odvolania nasledovne:

  1. Najprv príjmu Eucharistiu pod spôsobom vína deti, ktoré ešte neboli na prvú svätú spoveď. Eucharistiu príjmu z lyžičky.
  2. Potom kňaz podáva Eucharistiu pod spôsobom chleba, rukou, ostatným veriacim na ruku (z diskosa, alebo inej nádoby). Veriaci majú k Eucharistii pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám vloží do úst pred kňazom. Prosíme veriacich, aby požili aj omrvinky, ktoré ostanú po prijatí na dlani.
  3. Nakoniec, v mimoriadnych prípadoch, kedy veriaci nie sú schopní prijať Eucharistiu z dlane, kňaz im podáva Eucharistiu do úst rukou opatrne ako posledným. 
  4. Prosíme rodičov, ktorých deti už budú prijímať Božie Telo do dlane, aby ich pred samotným svätým prijímaním usmernili.

 

 

 

 
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu