FARSKÉ OZNAMY 09. 03. 2020 – 15. 03. 2020

  • Oznamujeme, že evanjelizačný večer s názvom Tajomstvo nekonečného života, ktoré sa malo uskutočniť v utorok 10. marca 2020 v kine SCALA v Prešove sa ruší. Pokúsime sa vytvoriť prenos online.
  • Pozývame vás na archijerejskú sv. liturgiu na budúcu nedeľu 15. marca 2020 o 10:00 hod. tu v katedrále sv. Jána Krstiteľa v slovenskom jazyku, ktorá bude aj v priamom prenose RTVS. Sv. liturgia o 8:00 hod bude v cirkevnoslovanskom jazyku, a sv. liturgia o 11:45 hod. sa ruší.  Poobede o 16:15 hod. sa pomodlíme krížovú cestu.
  • Prebiehajú zádušné soboty. Na tretiu zádušnú sobotu (14.03. 2020) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O, a na štvrtú zádušnú sobotu (21.03. 2020) sa budú čítať mená od písmena P – po písmeno Z. Kto zabudol nahlásiť zosnulých, môže tak urobiť v sakristii katedrály, a mená sa budú čítať na konci.
  • Vyzývame veriacich, aby vo vlastnom záujme, aj v záujme ochrany zdravia ostatných veriacich, v prípade príznakov akéhokoľvek respiračného ochorenia zvážili účasť na  svätej liturgii a ostatných bohoslužbách. 
  • Z neúčasti na svätej liturgii v nedeľu a prikázaný sviatok ospravedlňuje nielen fyzická, ale aj morálna nemožnosť. Fyzická nemožnosť je napríklad choroba: keď človek pociťuje príznaky ochorenia, treba jednoznačne zostať doma.
  • Morálna nemožnosť je napríklad vtedy, keď niekto vo svedomí pociťuje, že účasť na svätej liturgii v danej situácii preňho môže znamenať ohrozenie života: objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí, o tých, čo sú po náročných operačných zákrokoch, o malé deti, o tehotné ženy, o ľudí, ktorí sa starajú o chorých, atď. V takýchto prípadoch môžu dané osoby zostať doma, a prenos svätej liturgie sledovať napríklad cez televízne, rozhlasové alebo internetové vysielanie.

 

Daniel Galajda,  farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu