FARSKÉ OZNAMY 24. 02. 2020 – 01. 03. 2020

  • V pondelok 24. februára 2020 je začiatok Veľkého pôstu – štyridsiatnice. V prvom týždni sú aliturgickými dňami (kedy sa neslávi sv. liturgia) pondelok, stredapiatok. V pondelok vás pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu pôstnu utiereň ráno o 7:00 hod. a večer o 16:30 hod. večiereň. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst (t.j. jedenkrát za deň sa môžem najesť a dvakrát občerstviť). V stredypiatky počas celého pôstu sa budeme spoločne modliť ráno veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov, a prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. Vo všetky stredypiatky svätej veľkej štyridsiatnice je zdržanlivosť od mäsa.
  • Oznamujeme, že sv. liturgie o 12:00 hod. počas pôstu nebudú.
  • Stretnutie rodičov a detí pred sviatosťou zmierenia bude vo štvrtok  27. februára 2020 so začiatkom o 17:30 hod. po večernej sv. liturgii tu v katedrále sv. Jána Krstiteľa.
  • Oznamujeme, že na budúcu nedeľu 01. marca 2020 je jarná zbierka na charitu. Prispieť môžete venovaním 2 % z daní alebo osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov), alebo priamo vkladom na účet. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.
  • Taktiež oznamujeme, že už po deviatykrát prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou spojiť prežívanie pôstneho obdobia v rodinách a farnostiach s podporou centier pre deti v Ugande a Rwande prostredníctvom kampane Pôstna krabička pre Afriku. Vzadu sú tie hrubšie obálky, ktoré si môžete vziať a rozhodnúť sa, či sa do kampane zapojíte. Bližšie informácie sú aj vzadu na plagáte.
  • Blížia sa zádušné soboty, je potrebné si obnoviť mená Vašich zosnulých  a to v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (07.03. 2020) sa budú čítať mená rodín od písmena A – po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (14.03. 2020) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O, a na štvrtú zádušnú sobotu (21.03. 2020) sa budú čítať mená od písmena P – po písmeno Z.
  • Pripomíname, že termín podania prihášook na bakalárske a magisterské študijné programy Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove je do 31. marca 2020. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

Daniel Galajda,  farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu