FARSKÉ OZNAMY 02. 02. 2020 – 09. 02. 2020

  • V piatok 07. februára 2020 je voľnica.
  • Na budúcu nedeľu 09. februára 2020 bude zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov a všetkých komisií zriadených pri ABÚ.
  • Blížia sa zádušné soboty, je potrebné obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. Prvá zádušná sobota bude v sobotu 15. februára 2020.
  • Dávame do pozornosti časopis Slovo, oficiálny časopis našej Gréckokatolíckej cirkvi. Zvlášť v tomto roku bude venovaný kresťanskej výchove, ktorá dokáže pomôcť rodičom pri výchove detí od batoliat až po pubertálny vek. Je preto vhodný pre mladé rodiny, ale aj pre starých rodičov, ktorí ho môžu predplatiť svojím deťom a vnúčatám. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii katedrály, alebo priamo v redakcii časopisu Slovo.
  • Drahí veriaci, chceme Vám predstaviť LOGOS. LOGOS je televízny projekt gréckokatolíkov pôvodnej starobylej Mukačevskej eparchie, do ktorej patrí aj naša Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. LOGOS prezentuje naše duchovné cyrilo-metodské dedičstvo a prispieva tak k zvyšovaniu kresťanského uvedomenia a hrdosti. Prináša aktuálne správy o dianí v našej cirkvi, sprostredkúva prenosy zo svätých liturgií z pútnických miest a našich katedrál. Sledovať môžete prostredníctvom regionálnych televízií a internetu na www.logos.tv

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu