FARSKÉ OZNAMY 27. 01. 2020 – 02. 02. 2020

  • Vo štvrtok 30. januára 2020 máme sviatok Troch sv. svätiteľov. Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 12:00 a o 16:30 hod.
  • Stretnutie rodičov a detí pred sviatosťou zmierenia bude vo štvrtok so začiatkom o 17:30 hod. po večernej sv. liturgii tu v katedrále sv. Jána Krstiteľa.
  • Pozývame všetkých vás na fatimskú sobotu do baziliky minor v Ľutine, ktorá bude dňa 01. februára 2020 v organizácii Prešovského protopresbyteriátu. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii katedrály. Je možnosť dopraviť sa autobusom, ktorý pôjde v sobotu ráno o 07:30 hod. zo zastávky Greššova.
  • Oznamujeme, že csl sv. liturgia v sobotu ráno o 5:50 hod. sa ruší s účinnosťou k  01. februáru 2020. Naďalej ostávajú sv. liturgie o 7:00 a o 18:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu 02. februára 2020 máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú ako obvykle o 5:50, 8:00, 10:00, 11:45 a o 18:00 hod. Pri každej sv. liturgii sa budú svätiť sviece, ktoré si prineste so sebou. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V sobotu večer sa o 17:00 hod. pomodlíme veľkú večiereň s lítiou.
  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. Prvá zádušná sobota bude v sobotu 15. februára 2020.
  • Pozývame Vás podporiť projekt Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie „Láskavé ruky“, ktorý sa venuje starostlivosti o seniorov a prepájaniu generácií. Podporiť ich môžete zaslaním SMS v tvare: HLAS(medzera)84 na číslo 0902 020 292. Text SMS správy je vzadu vytlačený na papierikoch, ktoré si môžete vziať. Bližšie informácie sú aj pri východe z chrámu na plagáte.
  • Dávame do pozornosti časopis Slovo, oficiálny časopis našej Gréckokatolíckej cirkvi. Zvlášť v tomto roku bude venovaný kresťanskej výchove, ktorá dokáže pomôcť rodičom pri výchove detí od batoliat až po pubertálny vek. Je preto vhodný pre mladé rodiny, ale aj pre starých rodičov, ktorí ho môžete predplatiť Vašim deťom. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii katedrály, alebo priamo v redakcii časopisu Slovo.
  • Dávame do pozornosti časopis Cesta, oficiálny časopis Gréckokatolíckej charity v Prešove s cirkevným schválením. Jeho cieľom je evanjelizovať a rozširovať obzor v duchovnej, sociálnej a odbornej oblasti ako je výchova detí v rodine, liečba rôznych závislostí, komunikácia a mnohé iné. Kúpou tohto časopisu od ľudí v núdzi im takto konkrétne pomáhate.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu