FARSKÉ OZNAMY 30. 12. 2019 – 05. 01. 2020

 • Oznamujeme, že sv. liturgie počas týždňa o 12:00 hod. nebudú do 07. 01. 2020 vrátane.
 • 25. decembra prebiehalo v našej farnosti koledovanie detí a mládeže v súvislosti so zbierkou Dobrá novina, ktorá pomáha ľuďom v Afrike. Zbierka dosiahla výšku
  450 €
  . Prispieť však na Dobrú novinu môžete ešte stále ľubovoľnou sumou a to v sakristii katedrály, alebo darcovskou SMS v hodnote 2€ zo všetkých sietí s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 . Urobte tak do konca januára 2020.
 • V utorok 31. decembra je koniec roka 2019. Sv. liturgie budú ako zvyčajne vo všedný deň. Po sv. liturgii o 16:30 hod. sa pomodlíme ďakovný akatist.
 • Oznamujeme, že v kalendárnom roku 2019 bolo v našej farnosti 45 krstov, 18 sobášov a 42 pohrebov.
 • V stredu 01. januára 2020 máme prikázaný sviatok Obrezania Pána. Sv. liturgie sú ako v nedeľu. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.
 • V piatok 03. januára 2020 je aliturgický deň. To znamená, že sv. liturgie nie sú. O 7:00 hod. ráno sa pomodlíme kráľovské hodinky. V tento deň je voľnica.
 • Na budúcu nedeľu budú sv. liturgie ako zvyčajne. O 16:00 hod. sa pomodlíme veľkú večiereň spojenú s veľkým svätením vody. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.
 • Liturgický program počas sviatkov Narodenia Pána a Zjavenia Pána gréckokatolíckych farností v meste Prešov je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a je aj na našej webovej stránke.
 • V pondelok 06. januára 2020 budeme svätiť domy a byty. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii katedrály.
 • Centrum voľného času v Juskovej voli nás pozýva na zimný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch od 02. 01. 2020 do 05. 01. 2020 v Gréckokatolíckom mládežíckom centre Bárka v Juskovej voli. Veková kategória je 7 až 15 rokov. Prihlásiť sa môžete elektronicky na webovej stránke www.gmcbarka.sk.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu