FARSKÉ OZNAMY 23. 12. – 29. 12. 2019

 • Spovedanie pred sviatkami Narodenia Pána je posilnené o viacerých spovedníkov do 23. decembra 2019. Prosíme, aby ste si túto sviatosť neodkladali na poslednú chvíľu.
 • Oznamujeme, že sv. liturgie počas týždňa o 12:00 hod. nebudú od pondelka 23. 12. 2019 do 07. 01. 2020 vrátane.
 • V utorok 24. decembra na Predvečer Kristovho narodenia dávame do pozornosti modlitbu Kráľovských hodiniek, ktoré sa budeme modliť o 7:00 hod ráno. Tiež chceme upriamiť vašu pozornosť na svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorú budeme sláviť o 15.00 hod. a veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom.
 • V stredu vo štvrtok máme prikázané sviatky: Narodenie Pána a Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 5:50, 8:00, 10:00, 11:45 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.
  Konkrétne v stredu budeme o 10.00 hod. tu v katedrále sláviť s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom archijerejskú svätú liturgiu.
 • Dňa 25. decembra 2019 vystúpi Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa o 16:00 hod.
 • Podobne ako po minulé roky aj tohto roku si deti a mladí našej farnosti pripravili jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našej katedrále dňa 25. decembra 2019 o 16:15 hod. Tento projekt je súčasťou Dobrej Noviny, ktorá pomáha ľuďom v Afrike. Môžeme ich podporiť finančným príspevkom do pokladničky označenej logom, alebo aj v sakristii katedrály.
 • V piatok 27. decembra máme sviatok prvomučeníka Štefana. Sv. liturgie budú ako vo sviatok počas týždňa: o 5.45, 7.00, 8.30, 16.30 a 18.00 hod. V tento deň je voľnica.
 • Liturgický program počas sviatkov Narodenia Pána a Zjavenia Pána gréckokatolíckych farností v meste Prešov je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a je aj na našej webovej stránke.
 • Centrum voľného času v Juskovej voli nás pozýva na zimný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch od 02. 01. 2020 do 05. 01. 2020 v Gréckokatolíckom mládežíckom centre Bárka v Juskovej voli. Veková kategória je 7 až 12 rokov. Prihlásiť sa môžete elektronicky na webovej stránke www.gmcbarka.sk.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu