FARSKÉ OZNAMY 16. 12. – 22. 12. 2019

  • Dávame do pozornosti, že na túto nedeľu 15. decembra 2019 je zbierka pre ľudí, ktorých postihlo nešťastie výbuchu plynu v bytovom dome.
  • Taktiež túto nedeľu 15. decembra 2019 sa koná Vianočná burza našich skautov a vodkýň, na ktorej predávajú svoje výrobky a skautský kalendár 2020 v zadnej
    časti chrámu
    po sv. liturgiách o 8.00, 10.00 a 11.45 hod. Aj takouto formou môžete podporiť náš Zbor skautov a vodkýň v našej farnosti.
  • Spovedanie pred sviatkami Narodenia Pána už môžete priebežne využívať, posilnené o viacerých spovedníkov bude od stredy 18. decembra do 23. decembra. Prosíme, aby ste si túto sviatosť neodkladali na poslednú chvíľu.
  • Oznamujeme, že predvianočná sv. spoveď chorých pred sviatkami Narodenia Pána bude vo štvrtok 19. decembra 2019. Prosíme príbuzných, aby v sakristii katedrály nahlásili adresu chorého.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu