FARSKÉ OZNAMY 09. 12. – 15. 12. 2019

 • Posledná rozlúčka a pohrebné obrady Jána Eugena Kočiša budú vyzerať nasledovne:
  V nedeľu 08. decembra 2019 budú vystavené telesné pozostatky zosnulého Mons. Jána Eugena v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove v čase od 15:30 do 18:00 hod. Pozývame veriacich k modlitbám za nesmrteľnú dušu pri rakve. 16:00 hod. začne modlitba Parastasu a po nej čítanie evanjelií. O 18:00 hod. bude sv. liturgia.
  V pondelok 09. decembra 2019 budú vystavené telesné pozostatky zosnulého vladyku Jána Eugena v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 10:00 hod. Zádušná svätá liturgia a pohrebné obrady začnú o 11:00 hod. a na konci obradov bude rakva uložená do krypty pod katedrálou.
  Zádušnú svätú liturgiu za zosnulého Jána Eugena Kočiša a pohrebné obrady budú v priamom prenose vysielať TV LuxRádio Lumen.
  V tento deň sa sv. liturgia o 12:00 hod. ruší.
 • Pozývame Vás na sériu večerov Tajomstvo nekonečného života. Druhé stretnutie sa uskutoční v kine SCALA (Panoráma, Tokajík) dňa 10. decembra 2019 v utorok o 18:00 hod. Bližšie informácie sú vzadu na plagáte.
 • Stretnutie rodičov a detí pred prijatím sviatosti zmierenia a pokánia bude vo štvrtok 12. decembra 2019 po večernej sv. liturgii o 17:30 hod. tu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.
 • Dávame do pozornosti, že na budúcu nedeľu 15. decembra 2019 bude pri každej sv. liturgii zbierka pre ľudí, ktorých postihlo nešťastie výbuchu plynu v bytovom dome.
 • Taktiež na budúcu nedeľu 15. decembra 2019 sa uskutoční Vianočná burza našich skautov a vodkýň, na ktorej budú predávať svoje výrobky a skautský kalendár 2020 v zadnej časti chrámu po sv. liturgiách o 8.00, 10.00 a 11.45 hod. Aj takouto formou môžete podporiť náš Zbor skautov a vodkýň v našej farnosti.
 • Pozývame všetkých koledníkov spolu s rodičmi na vysielaciu archijerejskú sv. liturgiu, ktorá sa uskutoční dňa 15. decembra 2019 v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine o 10:30 hod.
 • Oznamujeme, že predvianočná sv. spoveď chorých pred sviatkami Narodenia Pána bude vo štvrtok 19. decembra 2019. Prosíme príbuzných, aby v sakristii katedrály nahlásili adresu chorého.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu