FARSKÉ OZNAMY 02. 12. – 08. 12. 2019

  • Túto nedeľu bude zbierka na Charitu. Je to jediný pravidelný finančný príjem Charity. Týmto spôsobom môžeme pomôcť finančne tým, ktorí to potrebujú.
  • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého nás vo štvrtok 05. decembra 2019 pozýva na Deň otvorených dverí v čase od 9:00 do 14:30 hod. Bližšie informácie sú vzadu na nástenke.
  • V piatok 06. decembra 2019 máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 12:00, 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Po sv. liturgii so začiatkom o 16.30 hod. bude požehnanie detí. V tento deň je voľnica. Vo štvrtok sa po večernej sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň sviatku.
  • Na budúcu nedeľu 08. decembra 2019 máme prikázaný sviatok Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou. Sv. liturgie budú ako zvyčajne v nedeľu. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.
  • Ešte stále si môžete predplatiť náš oficiálny časopis Slovo za 16€ v sakristii katedrály na budúci kalendárny rok alebo individuálne za 20€ v redakcii časopisu Slovo.
  • Záujemcovia o knižný kalendár spolku sv. Cyrila a Metoda, si ho môžu zakúpiť v našej predajni Petra.
  • Veriaci z farnosti Bardejov –Vinbarg ďakujú za Vašu finančnú pomoc. Celkovo sme im pomohli sumou 1092 €.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu