FARSKÉ OZNAMY 18. 11. – 24. 11. 2019

  • Túto nedeľu 17. novembra 2019 k nám prišli veriaci z farnosti Bardejov – Vinbarg, ktorí prosia o finančnú pomoc pre dokončenie interiéru farskej budovy. Budú stáť pri východe z chrámu.
  • Taktiež Vás dnes 17. novembra 2019 pozývame na Ďakovné a prosebné večeradlo s Pannou Máriou o 16:00 hod. do chrámu bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove na Sídlisku 3.
  • V dnešnú nedeľu si pripomíname 30 rokov od pádu komunizmu a návratu náboženskej slobody. V tejto myšlienke budú zvoniť zvony našej katedrály o 17:00 hod.
  • V utorok 19. novembra 2019 nás Konfederácia politických väzňov Slovenska pozýva na pietnu spomienku na obete komunistického režimu pri príležitosti 30. výročia jeho pádu s panychídou o 13:30 hod. pri pamätnej tabuli obetí komunistického teroru a násilia na Hlavnej 72 v Prešove a tiež pri sv. liturgii o 12:00 hod. tu v našej Katedrále sv. Jána Krstiteľa.
  • V stredu 20. novembra 2019 si Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie pripomenie 150 rokov od narodenia ich spoluzakladateľky sestry Jozafáty Michajliny Hordaševskej, tu v našej katedrále pri modlitbe Molebenu o 16:15 a následne pri sv. liturgii.
  • Vo štvrtok 21. novembra 2019 máme sviatok Vstupu našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 12:00, 16:30 a 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V stredu večer sa pomodlíme Veľkú večiereň s lítiou.
  • Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi nás všetkých pozýva na stretnutie s otcom Emmanuelom Yousafom, kňazom z Pakistanu, ktoré sa uskutoční v piatok 22. novembra 2019 tu v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 16:30 hod. Otec Yousaf bude účastný na svätej liturgii, po ktorej sa prihovorí so svojím svedectvom o stave náboženskej slobody a živote kresťanov v Pakistane.
  • Prosíme členov spolku sv. Cyrila a Metoda, aby si v sakristii katedrály vyzdvihli podielové knihy a tiež kalendáre. Takisto si môžete predplatiť časopis Slovo za 16€ v sakristii katedrály na budúci kalendárny rok alebo individuálne za 20€ v redakcii časopisu Slovo.
  • Oznamujeme, že od 01. ovembra 2019 Prešov podáva pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú, hlavne chudobným. Prosíme, aby ste si vzali leták, ktorý je vzadu v chráme, na ktorom sú informácie o konkrétnej pomoci. Prosíme Vás, aby ste nepodporovali žobranie v chráme, aby ste neprispievali občanom v núdzi finančnými prostriedkami, ale oboznámili ich s konkrétnymi možnosťami zahrnutými v letáku.
  • Na budúcu nedeľu 23. novembra 2019 máme Nedeľu Krista Kráľa. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu