FARSKÉ OZNAMY 14. 10. – 20. 10. 2019

  • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že pravidelné mesačné modlitbové stretnutie sa uskutoční v utorok 15. 10. 2019 o 17.hod. v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. Stretnutie povedie fr. Martin Stanislav Kolivoška OP.
  • Oznamujeme, že ak niekto z dospelých chce prijať sviatosť krstu, sväté myropomazanie alebo Najsvätejšiu Eucharistiu, nech sa nahlási na Gréckokatolíckom farskom úrade do 15. 10. 2019.
  • Drahí mladí a deti z našej farnosti. V piatok 18. 10. 2019 stretko v nebíčku nebude, ale v sobotu 19. 10. 2019 pôjdeme na výlet.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • Na budúcu nedeľu  20. 10. 2019 máme zbierku na misie.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu