FARSKÉ OZNAMY 30. 09. – 06. 10. 2019

  • Naša farnosť je zasvätená Presvätej Bohorodičke Ochrankyni, ktorej sviatok budeme sláviť dňa 01. 10. 2019 v utorok. Sväté liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 12:00, 16:30 a 18:00 hod. V pondelok večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň s lítiou. Slávnostnú odpustovú liturgiu budeme sláviť v nedeľu dňa 06. 10. 2019 o 10:00 hod. Takisto v nedeľu bude po každej sv. liturgii myrovanie.
  • Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2019/20. Stretká sú pre deti od 8 rokov vždy v piatok po večernej sv. liturgii.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • Oznamujeme, že ak niekto z dospelých chce prijať sviatosť krstu, sväté myropomazanie alebo Najsvätejšiu Eucharistiu, nech sa nahlási na Gréckokatolíckom farskom úrade do 15. 10. 2019.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu