FARSKÉ OZNAMY 16. 09. – 22. 09. 2019

  • Dnes máme zbierku na podporu nášho Gréckokatolíckeho kňazského seminára biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb ale iba chodu seminára.
  • Oznamujeme, že vďaka pomoci Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove sa podarilo sprevádzkovať vysielač Rádia Lumen, ktorého frekvencia je 97,8 MHz aj v našom okrese Prešov.
  • Od pondelka 16. septembra 2019 budú sv. liturgie v pracovné dni aj o 12:00 hod.
  • Gréckokatolícka charita Prešov oznamuje a pozýva k spolupráci. V týždni dobrovoľníctva dňa 17. septembra 2019, t. j. v utorok bude v uliciach mesta Prešov aktivita „Dobré skutky sa dejú“ ktorou bude verejnosť informovaná o možnostiach efektívnej pomoci ľuďom v núdzi a bez domova formou charitných poukazov. Aby sme našim finančným darom nekŕmili iba ich závislosť, môžeme sa pristaviť v čase od 15:00 do 16:00 hod. a dozvedieť sa viac.
  • Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra 2019o 17:00 hodine v Kostole sv. Jozefa v Prešove u františkánov. Stretnutie spojené so sv. omšou povedie o. Martin Rečlo – riaditeľ ACR v Košiciach.
  • Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2019/20. Stretká sú pre deti od 8 rokov vždy v piatok po večernej sv. liturgii.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • Dňa septembra 2019 Vás pozývame na Národný pochod za život do Bratislavy. Dopraviť sa môžete autobusom, ktorý bude odchádzať v nedeľu ráno o 4:00 hod. zo zastávky Grešova. Prihlasovať sa môžete v sakristii katedrály. Poplatok je 5 € pre dospelú osobu.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu