FARSKÉ OZNAMY 09. 09. – 15. 09. 2019

  • Drahí mladí a deti z našej farnosti. Opäť vám ponúkame možnosť navštevovať stretká v nebíčku v novom šk. roku 2019/20. Stretká sú pre deti od 8 rokov vždy v piatok po večernej sv. liturgii.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali v sakristii katedrály. K sviatosti zmierenia a pokánia majú ísť deti podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.
  • V sobotu septembra 2019 máme sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Sv. liturgie budú o 5:50, 7:00, 8:30 a 18:00 hod. V piatok večer sa po sv. liturgii pomodlíme veľkú večiereň sviatku.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na podporu nášho Gréckokatolíckeho kňazského seminára biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Touto zbierkou sa nepokrývajú náklady bohoslovcov ako súkromných osôb ale iba chodu seminára.
  • Dňa septembra 2019 Vás pozývame na Národný pochod za život do Bratislavy. Dopraviť sa môžete aj autobusom, ktorý bude odchádzať v nedeľu ráno o 3:50 hod. zo zastávky Grešova. Prihlasovať sa môžete v sakristii katedrály.

 

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu