FARSKÉ OZNAMY 05. 08. – 11. 08. 2019

  • Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. udelí dňa 5. augusta 2019 zlatú medailu Prešovskej univerzity v Prešove na návrh dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD. Jeho Blaženosti vladykovi, gréckokatolíckemu melchitskému patriarchovi Antiochie a celého Blízkeho Východu, Alexandrie a Jeruzalema Youssefovi Absimovi za prehĺbenie medzinárodnej akceptácie a medzinárodnej spolupráce medzi Kongregáciou pre východné katolícke cirkvi a Prešovskou univerzitou v Prešove. Slávnosť sa uskutoční 5.8.2019 o 10.30 hod. v Aule A1 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU na Ulici biskupa Gojdiča 2 v Prešove. K účasti pozývame všetkých kňazov.
  • V utorok máme sviatok Svätého Premenenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V pondelok večer sa po sv. liturgii pomodlíme Veľkú večiereň sviatku s lítiou.
  • Pozývame na archieparchiálne odpustové slávnosti na Bukovej Hôrke a v Šášovej, ktoré sa budú konať 10. – 11. augusta 2019. S programom púte v Šášovej sa môžete oboznámiť na nástenke pri východe z chrámu. Tiež v tomto čase bude odpustová slávnosť v Klokočove. Na miesto sa môžete dopraviť autobusom, ktorého odchod bude v nedeľu ráno o 6:00 hod. z autobusovej zastávky Grešova. Nahlásiť sa môžete v sakristii katedrály.
  • Taktiež Vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ľutine, ktorá sa uskutoční v dňoch 17.-18. augusta 2019. Harmonogram púte je vyvesený na nástenke. Na miesto sa môžete dopraviť autobusom, ktorého odchod bude v nedeľu ráno o 6:00 hod. z autobusovej zastávky Grešova. Nahlásiť sa môžete v sakristii katedrály.
  • Všetkých mladých pozývame na ďalší ročník Animátorskej školy animátora dobrovoľníka. Prihlásiť sa môžete do 5. septembra 2019. Podmienky prihlásenia ako aj ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke www.gmcbarka.sk.
  • Upozorňujeme divákov televízie LUX, že v mesiaci august dôjde k prelaďovaniu televíznych programov v lokalite Prešov. Bližšie informácie nájdete na nástenke. Ak niekto chce podporiť televíziu LUX, môže tak učiniť formou poštového poukazu, ktorý sa nachádza vzadu pri lavici.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na Katechizáciu a katolícke školy.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu