FARSKÉ OZNAMY 29. 07. – 04. 08. 2019

• Vo štvrtok nám začne pôstne obdobie pred sviatkom Zosnutia našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.
• Pozývame vás na hlavnú púť v Litmanovej, ktorá sa bude konať v nedeľu, 4. augusta 2019, kazateľom na sv. liturgii bude Jeho Blaženosť Youssef Absi, patriarcha Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Na miesto je možné sa dopraviť vlastnými dopravnými prostriedkami alebo autobusom, ktorý je objednaný pre prešovské farnosti. Odchod bude v nedeľu ráno o 6:10 z autobusovej zastávky Grešova. V prípade záujmu o cestovanie autobusom je potrebné sa nahlásiť v sakristii katedrály a zaplatiť zálohu 4 €.
• Ďalej dávame do pozornosti archieparchiálne odpustové slávnosti na Bukovej Hôrke a v Šášovej, ktoré sa budú konať 10. – 11. augusta 2019. S programom púte v Šášovej sa môžete oboznámiť na nástenke pri východe z chrámu. Tiež v tomto čase bude odpustová slávnosť v Klokočove. Na miesto sa môžete dopraviť autobusom, ktorého odchod bude v nedeľu ráno o 6:00 hod. z autobusovej zastávky Grešova. Taktiež je potrebné sa nahlásiť v sakristii katedrály.
• Všetkých mladých srdečne pozývame na ďalší ročník Animátorskej školy animátora dobrovoľníka – AŠAD. Cieľom je vychovávať mladého animátora ako učeníka Ježiša Krista schopného viesť spoločenstvo mladých. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 5. septembra 2019. Podmienky prihlásenia ako aj ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke www.gmcbarka.sk .

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu