FARSKÉ OZNAMY 22. 07. – 28. 07. 2019

• Pozývame vás aj na hlavnú púť v Litmanovej, ktorá sa bude konať v nedeľu, 4. au-gusta 2019, kazateľom na sv. liturgii bude Jeho Blaženosť Youssef Absi, patriarcha Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Na miesto je možné sa dopraviť vlastnými do-pravnými prostriedkami alebo autobusom, ktorý je objednaný pre prešovské farnosti. Odchod ešte upresníme. V prípade záujmu o cestovanie autobusom je potrebné sa na-hlásiť v sakristii katedrály.

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu