FARSKÉ OZNAMY 15. 07. – 21. 07. 2019

  • V dnešnú nedeľu máme zbierku na Svojpomocný fond pre farnosti.Účelom tejto zbierky je finančne podporiť nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich žiadosti
    o finančnú pomoc.
  • V stredu máme sviatok nášho bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Sv. liturgie budú 5.45, 7.00, 8.30 a 16.30 hod. Po večernej sv. liturgii bude moleben k bl. Pavlovi. V utorok večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku.
  • V sobotu 20. júla slávime sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne vo sviatok v sobotu o 5:50, 7:00, 8:30 a 18:00. O 17:00 bude veľká večiereň.
  • Srdečne Vás všetkých pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť bl. Pavla Petra Gojdičatiež v sobotu 20. júla v Ruských Pekľanoch. Slávnosť sa začne o 09.15 hod. modlitbou Akatistu k bl. Pavlovi a o 10.00 hod. bude archijerejská sv. liturgia.
  • Pozývame vás aj na hlavnú púť v Litmanovej, ktorá sa bude konať v nedeľu, 4. augusta 2019, kazateľom na sv. liturgii bude Jeho Blaženosť Youssef Absi, patriarcha Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Na miesto je možné sa dopraviť vlastnými dopravnými prostriedkami alebo autobusom, ktorý je objednaný pre prešovské farnosti. Odchod ešte upresníme. V prípade záujmu o cestovanie autobusom je potrebné sa nahlásiť v sakristii katedrály.

 

Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu