• Deti a mládež z našej farnosti srdečne pozývame na Kvetnú nedeľu s vladykom Jánom do Popradu. Autobus odchádza o 12:00 hod. zo zastávky Grešova.
 • Nasledujúci týždeň je „SVATÝ a VEĽKÝ“. Veľký pondelok,utorok a stredu budeme mať ráno o 7.00 hod. utiereň a večer o 16.30 hod. službu vopred posvätených darov.
 • Spovedanie chorých našej farnosti pred svatkami Vzkriesenia Pána bude prebiehať v utorok 16. apríla v dopoludňajších hodinách. Chorých nahláste v sakristii katedrály najneskôr do pondelkového večera.

 

 • Kompletný liturgický program počas sviatkov Paschy je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a na našej webovej stránke katedrala.sk. Vašu pozornosť chceme upriamiť najmä na:
  • Veľký štvrtok: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou 16.30 hod. a po jej skončení Sväté strasti.
  • Veľký piatok: je to prikázaný sviatok a prísny pôst o 8.00 hod. budú Kráľovské hodinky a o 15.00 hod. bude Veľká večiereň s uložením plaščenicedo hrobu.
  • Veľká sobota: o 7.00 hod. Jeruzalemská utiereň a o 16.30 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou.
  • Svätá a veľká nedeľa Paschy: ráno o 4.00 utiereň vzkriesenia s posvätením jedál a po nej sv. liturgia. Prosíme, aby ste si košíky s jedlom dali podľa možností posvätiť ráno po obrade vzkriesenia. Myrovanie.
 • Svätá spoveď pred sviatkami Paschy bude v katedrále prebiehať do Veľkej stredy 17. apríla v obvyklom čase. Prosíme vás, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu a aby ste pristupovali priebežne v kajúcom duchu.

 

 

o. Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu