FARSKÉ OZNAMY 08. 04. – 14. 04. 2019

  • Gréckokatolícky kňazský seminár P.P. Gojdiča v Prešove nás všetkých pozýva na deň otvorených dverí, ktorý prebieha dnes. O 10:00 hod. je tam sv. liturgia, potom rektorský guláš a podobne.
  • Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum v Prešove vás pozýva na modlitbu krížovej cesty a to v utorok 9.4. 2019 po sv. liturgii.
  • Spoločné stretnutie rodičov a detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia bude v stredu 10. apríla o 18.00 na fare.
  • Deti a mládež z našej farnosti srdečne pozývame na Kvetnú nedeľu s vladykom Jánom do Popradu. Autobus odchádza o 12:00 hod. zo zastávky Grešova.
  • Vo Veľkom pôste v stredy a piatky sa môžete prísť v kajúcom duchu pomodliť spoločne veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod., o 12:00 modlitbu hodinky a o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov a prijať Eucharistiu. Dnes ešte pred veľkopôstnou večierňou o 16:15 hod. je pobožnosť krížovej cesty.
  • Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii katedrály.

 

 

Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu