FARSKÉ OZNAMY 04. 03. – 10. 03. 2019

  • Od pondelka 4. marca začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (keď sa neslávi sv. liturgia).

Preto podobne ako aj minulý rok vo Veľkom pôste, v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budete sa môcť prísť do chrámu pomodliť spoločne veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darova prijať Eucharistiu.

Konkrétne tento týždeň bude aliturgickým dňomaj pondelok. Sv. liturgie ako sme už spomínali, v tento deň nebudú, ale budeme sa môcť prísť v kajúcom duchu pomodliť o 7:00 hod. veľkopôstnu utiereň, o 12:00 hod. šiesty čas a o 16:30 hod. veľkopôstnu večiereň.

 

  • Kto si chce obnoviť hramoty, dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (16.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena A– po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (23.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno a na štvrtú zádušnú sobotu (30.03.) sa budú čítať mená od písmena – po písmeno Z.
  • pôstnu nedeľu 10. marca bude prebiehať v celej našej archieparchii  jarná zbierka na Charitu. Nezabúdajme, že aj almužna je neoddeliteľnou súčasťou a zmyslom pôstneho úsilia.
  • Gréckokatolícka charita v Prešove hľadá do svojho tímu posily. Preto vyhlásila výberové konanie na 2 pozície. Žiadosti posielajte do 5. marca. Viac informácií si môžete prečítať na nástenke pri vchode do chrámu.
  • Spoločné stretnutie rodičov a detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia bude v pondelok 11. marca o 17.30 na fare.
  • Od 15. – 17. marca pozývame deti a mládež na Víkend v Bárke v Juskovej Voli. Ide o vzdelávaco – relaxačné podujatie. Viac informácii si môžete prečítať na nástenke pri vchode do chrámu alebo u o. kaplána.

 

 

Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu