FARSKÉ OZNAMY 25. 02. – 03. 03. 2019

  • V tomto roku – 14. februára oficiálny metropolitný časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku oslávil 50 rokov svojho vydávania. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých na spoločné oslavy, ktoré sa uskutočnia v Prešove. Vo štvrtok 28. februára sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove uskutoční prvá časť vedeckej konferencie, venovanej tomuto výročiu. V úvode budú odovzdané Ceny Emila Korbu a premietnutý prvý dokumentárny film o histórii Slova. Zároveň bude v priestoroch fakulty otvorená aj interaktívna výstava o Slove. Podujatie je prístupné širokej verejnosti.

V ten istý deň bude o 16:30 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa ďakovná archijerejská svätá liturgia. Po jej skončení budú ocenení nezištní dlhoroční spolupracovníci a distribútori časopisu Slovo. Pri tejto príležitosti bude možnosť uctiť si aj ostatky sv. Cyrila Konštantína, ktoré budú v katedrále vystavené k verejnej úcte.

V piatok 1. marca sa v priestoroch fakulty uskutočnia workshopy zamerané na prácu v médiách (redakcia textu, písanie správ, fotografovanie a grafická úprava textu), ktoré budú tiež voľne prístupné pre všetkých záujemcov.

 

  • Od pondelka 04. marca začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (keď sa neslávi sv. liturgia). Preto podobne ako aj minulý rok vo Veľkom pôste, v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budete sa môcť prísť v kajúcom duchu pomodliť spoločne veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod. o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov a prijať Eucharistiu.

 

  • Kto si chce obnoviť hramoty, dopísať mená mŕtvych z rodiny, môže tak spraviť v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (16.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena A– po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (23.03.) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno a na štvrtú zádušnú sobotu (30.03.) sa budú čítať mená od písmena – po písmeno Z.

 

  • 25. decembra prebiehalo v našej farnosti koledovanie detí a mládeže v súvislosti so zbierkou Dobrá novina, ktorá pomáha ľuďom v Afrike. Zbierka, ktorá bola z našej farnosti v nedávnom čase odoslaná, dosiahla konečnú sumu 1090 €.

 

Daniel Galajda, farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu