FARSKÉ OZNAMY 21. 01. – 27. 01. 2019

  • V meste Prešov prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, tu v našej katedrále sa v pondelok 21. januára 2019 večer o 17:30 spolu pomodlíme čas. Všetci ste srdečne pozvaní k spoločnej modlitbe. Vyvrcholenieekumenických stretnutí bude tento rok v rímskokatolíckej cirkvi v Konkatedrále sv. Mikuláša dňa 22. januára 2019 (utorok) o 17:30 hod.
  • Oznamujeme, že stretnutie rodičov a ich detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, bude na fare v stredu  23. januára 2019
    o 17:30 hod
    .
  • Pozývame deti a mládež v budúci piatok po svätej liturgii, ktorá sa slávi o 16:30na stretko na fare.
  • Bratia a sestry aj tento rok má náš prešovský protopresbyteriát spoločnú fatimskú sobotu v Ľutine 2. februára 2019, opäť srdečne pozývame všetkých, záujemcovia o autobus nech sa nahlásia v sakristii katedrály (záloha 2€).
  • Bratia a sestry od 14. januára 2019 sme v katedrále zaviedli počas všedných dní (od pondelka do piatku) liturgiu o 12:00 hod.. Touto ponukou chceme vyjsť ústrety najmä starším veriacim, ktorým z rôznym dôvodov je zaťažko navštevovať sv. liturgie v skorých ranných alebo večerných hodinách.
  • GMC Bárka v Juskove Voli Vás pozýva na ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. – 22. 02. 2019, teda od pondelka do piatku. Cena je pre členov CVČ 40 € a pre nečlenov 45 €. Tábor je určený pre deti a mládež vo veku od 9 do 15 rokov. Registrácia je iba cez online formulár  na stránke: www.gmcbarka.sk, kde nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

 

Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu