FARSKÉ OZNAMY 14. 01. – 20. 01. 2019

  • Bratia a sestry od pondelka 14. januára 2019chceme v katedrále zaviesť počas všedných dní (od pondelka do piatku) liturgiu o 12:00 hod.. Touto ponukou chceme vyjsť ústrety najmä starším veriacim, ktorým z rôznym dôvodov je zaťažko navštevovať sv. liturgie v skorých ranných alebo večerných hodinách.
  • Dávame do pozornosti, že v budúci piatok stretko detí a mládeže nebude.
  • V túto nedeľu je zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu + cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie.
  • Na základe prosby spomínanej fakulty zaradzujeme do oznamov aj informáciu možnosti štúdia v jedinečných študijných programoch na tejto škole. GTF teda ponúka:
    • V bakalárskom stupni štúdia: multikultúrne európske štúdia, religionistika a animácia voľnočasových aktivít.
    • V magisterskom stupni je to okrem katolíckej výchovy, religionistika, probačná a mediačná práca, ktorú ponúka na Slovensku ako študijný program iba táto fakulta.
    • Štúdium na tejto fakulte je významné aj preto, že popri iných fakultách, ktoré sa venujú ekonómii, manažmentu, právu a iným oblastiam, GTF sa snaží aj o formáciu v zmysle svojho loga Vzdelanie a hodnoty v duchu kresťanských a akademických tradícií, aby jej absolventi vedeli odpovedať na výzvy dnešnej doby a prispievali k šíreniu vzdelanosti, ale aj posolstva evanjelia lásky.

 

Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu