FARSKÉ OZNAMY 31. 12. – 06. 01. 2019

 • 25. decembra prebiehalo v našej farnosti koledovanie detí a mládeže v súvislosti so zbierkou Dobrá novina, ktorá pomáha ľuďom v Afrike. Zbierka dosiahla výšku
  585 €
  . Prispieť však na Dobrú novinu môžete ešte stále ľubovoľnou sumou a to v sakristii katedrály, alebo darcovskou SMS v hodnote 2€ zo všetkých sietí s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 . Urobte tak do konca januára 2019.
 • Dnes večer (nedeľa) o 20.30 hod vás pozývame sledovať v TV Lux záznam slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil v Prešove 11. decembra tohto roka pri príležitosti končiaceho sa jubilejného roka v Divadle Jonáša Záborského.
 • V pondelok 31. decembra je koniec roka 2018. Sv. liturgie budú ako zvyčajne vo všedný deň, o 23:30 hod. sa pomodlíme ďakovný akatist.
 • V utorok 1. januára 2019 je prikázaný sviatok Obrezania Pána. Sv. liturgie budú ako v nedeľu a po každej bude myrovanie.
 • Vo piatok 4. januára sa pomodlíme ráno o 7:00 hod. Kráľovké hodinky. Tento deň je aliturgickým dňom, čo znamená, že sv. liturgie nebudú. V tento piatok bude aj voľnica.
 • V predvečer sviatku Bohozjavenia, v sobotu 5. januára budú sv. liturgie iba o 5:50 a o 7:00 hod.. Popoludní o 15:00 hod. sa pomodlíme veľkú večiereň, po jej skončení bude Veľké svätenie vody. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.
 • V nedeľu 6. januára je sviatok Bohozjavenia nášho Pána. Sv. liturgie budú ako v každú nedeľu. Sv. liturgia o 10:00 hod. bude spojená s veľkým svätením vody. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V popoludňajších hodinách budeme svätiť domy a byty. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii katedrály.
 • Liturgický program počas sviatkov Zjavenia Pána gréckokatolíckych farností v meste Prešov je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a je aj na našej webovej stránke.
 • V roku 2018 v našej farnosti sme mali 33 krstov, 24 sobášov a 47

 

Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu