FARSKÉ OZNAMY 24. 12. – 30. 12. 2018

  • V pondelok 24. decembra na Predvečer Kristovho narodenia dávame do pozornosti modlitbu Kráľovských hodiniek, ktoré sa budeme modliť o 7:00 hod ráno. Tiež chceme upriamiť vašu pozornosť na svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorú budeme sláviť o 15.00 hod. a veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod.
  • V utorok v stredu máme prikázané sviatky: Narodenie Pána a Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 5:50, 8:00, 10:00, 11:45 a o 18:00 hod.. Konkrétne v utorok budeme o 10.00 hod. tu v katedrále sláviť s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom archijerejskú svätú liturgiu a tiež v tento deň bude po každej sv. liturgii myrovanie.
  • Vo štvrtok 27. decembra máme sviatok prvomučeníka Štefana. Sv. liturgie budú ako vo sviatok počas týždňa, čiže o 5.45, 7.00, 8.30, 16.30 a 18.00 hod.
  • V nedeľu bude zakončenie jubilejné roka – bude archijerejská.
  • V nedeľu 30. decembra budeme o 10.00 hod. tu v katedrále sláviť s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti ukončenia jubilejného roka Prešovskej archieprachie.
  • Liturgický program počas sviatkov Narodenia Pána a Zjavenia Pána gréckokatolíckych farností v meste Prešov je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a je aj na našej webovej stránke.
  • Podobne ako po minulé roky aj tohto roku budú deti a mladí našej farnosti 25. decembra od 14.00 hod. navštevovať nahlásené domácnosti a koledovaním šíriť zvesť o narodenom Spasiteľovi. Preto rodiny, ktoré by boli ochotné koledníkov prijať, nech sa nahlásia v sakristii katedrály najneskôr do dnešného (23.decembra) večera. Nezabudnite okrem mena nahlásiť svoju adresu a najmä telefónne číslo. Prijatím koledníkov a príspevkom do ich pokladničky označenej logom, podporíte projekty zbierky s názvom Dobrá novina, ktorá pomáha ľuďom v Afrike.

 

Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu