FARSKÉ OZNAMY 17. 12. – 23. 12. 2018

  • Spovedanie pred sviatkami Narodenia Pána už môžete priebežne využívať, posilnené o viacerých spovedníkov bude od pondelka 17. decembra do nedele 23. decembra. Prosíme, aby ste si túto sviatosť neodkladali na poslednú chvíľu.
  • Chorých budeme spovedať vo štvrtok 20. decembra v dopoludňajších hodinách, prosíme, aby ste ich nahlasovali v sakristii katedrály najneskôr v stredu.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva všetky deti vo veku 9 – 15 rokov na zimný detský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 2. do 5. januára 2019. Bližšie informácie o cene a registrácii nájdete na plagáte vzadu.
  • Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.
  • Liturgický program Vianoc a Zjavenia Pána gréckokatolíckych farností v meste Prešov je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a je aj na našej webovej stránke.
  • Podobne ako po minulé roky aj tohto roku budú deti a mladí našej farnosti 25. decembra od 14.00 hod. navštevovať nahlásené domácnosti a koledovaním šíriť zvesť o narodenom Spasiteľovi. Preto rodiny, ktoré by boli ochotné koledníkov prijať, nech sa nahlásiav sakristii katedrály najneskôr do piatku 21. decembra. Nezabudnite okrem mena nahlásiť svoju adresu a najmä telefónne číslo. Prijatím koledníkov a príspevkom do ich pokladničky označenej logom, podporíte projekty zbierky s názvom Dobrá novina, ktorá pomáha ľuďom v Afrike.
  • O inej forme podpory zbierky Dobrá novina si môžete prečítať v nasledujúci riadkoch:
    Finančným príspevkom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX (Tatra banka). Alebo darcovskou SMS v hodnote 2 € v čase od 16. 12. 2018 do 31. 1. 2019 v sieti O2, Orange a Telekom s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 (podiel prevedený na účet zbierky z každej DMS je 1,92 €), www.donorsforum.sk. Viac o zbierke si môžete prečítať na webovej adrese Dobrej noviny: www.dobranovina.sk.

 

Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu