FARSKÉ OZNAMY 10. 12. – 16. 12. 2018

  • V budúcu nedeľu, 16. decembra, budeme sláviť o 11:45 hod. svätú liturgiu za všetkých koledníkov Dobrej noviny. Koledníci sa tejto svätej liturgie aj zúčastnia, preto úctivoprosíme vás veriacich, aby ste, pokiaľ je to možné, prišli budúcu nedeľu na svätú liturgiu v inom čase.
  • GMC Bárka v Juskovej Volipozýva všetky deti vo veku 9 – 15 rokov na zimný detský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 2. do 5. januára 2019. Bližšie informácie o cene a registrácii nájdete na plagáte vzadu.
  • Ešte raz Vám chceme ponúknuť možnosť objednať sido svojej rodiny gréckokatolícky časopis Slovo. Môžete tak urobiť v sakristii katedrályza 15 € alebo individuálne printovú formu za 18,50 €, elektronickú formu za 10 € v redakcii časopisu Slovo.
  • Členoviaspolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.
  • Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
  • Podobne aj Gréckokatolícka charita v Prešove vyhlasuje výberové konaniena tri pracovné pozície. Viac informácii o spomínaných výberových konaniach si môžete prečítať na nástenke pri vchode do chrámu.

 

Daniel Galajda, farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu