FARSKÉ OZNAMY 03. 12. – 09. 12. 2018

  • Dnes je zbierka na Charitu. Ide o jediný pravidelný finančný príjem Charity. Aj týmto spôsobom máme príležitosť prejaviť milosrdenstvo tým, ktorí ho potrebujú.
  • Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum vás pozýva v utorok decembra po sv. liturgii o 17:30 na modlitbu Jubilejného akatistu. Ide o modlitbu, ktorú pripravili mladí ľudia ako svoj vklad pre Jubilejný rok prešovskej archieparchie. V akatiste budeme odprosovať za chyby a hriechy minulosti, ďakovať Bohu za jeho milosti a dary a prosiť za požehnanie pre budúcnosť.
  • Vo štvrtok decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie v tento deň budú o 5.45, 7.00, 8.30, 16.30 a 18.00 hod. Po večerných sv. liturgiách bude požehnanie detí. V utorok večer sa pomodlíme Veľkú večiereň sviatku po večernej sv. liturgii.
  • Už pravidelne pozývame deti a mládež v budúci piatok po svätej liturgii, ktorá sa slávi o 16:30 na stretko na fare.
  • V sobotu decembra budeme sláviť prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 5.50, 7.00, 8.30 a večer o 18.00 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Veľkú večiereň sviatku s lítijou sa pomodlíme v piatok po večernej sv. liturgii.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva všetky deti vo veku 9 – 15 rokov na zimný detský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 2. do 5. januára 2019. Bližšie informácie o cene a registrácii nájdete na plagáte vzadu.
  • Opäť je možnosť objednať si časopis SLOVO v sakristii katedrály za 15 € alebo individuálne printovú formu za 18,50 €, elektronickú formu za 10 € v redakcii časopisu Slovo.
  • Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.

 

Daniel Galajda

farár
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu