FARSKÉ OZNAMY 19. 11. – 25. 11. 2018

  • Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove vás srdečne pozýva na oslavu svojho jubilea: 50 rokov obnovenia činnosti. V pondelok 19. novembra 2018 budeme tu v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa o 16.30 hod. ďakovať Bohu počas svätej liturgie, ktorú bude spevom sprevádzať jubilujúci zbor. Po sv. liturgii sa bude zbor prezentovať krátkym koncertom.
  • V stredu 21. novembra máme sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú o 5.45, 7.00, 8.30, 16.30 a 18.00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. V utorok večer sa pomodlíme Veľkú večiereň sviatku s lítiou.
  • Už pravidelne pozývame deti a mládež v budúci piatok po svätej liturgii, ktorá sa slávi o 16:30 na stretko na fare.
  • Na budúcu nedeľu máme nedeľu Krista Kráľa. Sv. liturgie budú v obvyklom čase ako v nedeľu. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.
  • Opäť je možnosť objednať si časopis SLOVO v sakristii katedrály za 15 € alebo individuálne printovú formu za 18,50 €, elektronickú formu za 10 € v redakcii časopisu Slovo.
  • Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy k novému roku v sakristii katedrály.

 

Daniel Galajda

farár
© 2020 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu