Potom ich poslal. (Lk 9, 2)

(Peter Lazorík) Za dávnych čias museli učni ísť na chvíľku do sveta, aby sa overila ich zručnosť v remesle. Preto aj Ježiš posiela učeníkov. Daromné by bolo celé učenie, keby nešli a neskúsili. Mnoho kresťanov skončí pri tomto. Dlhé roky chodia do chrámu. A bez úžitku. Len sa plahočia vo svojich problémoch, zháňajú sa za svojimi túžbami. Ale treba skúsiť to, čo učí Ježiš. Nabehnúť na spoluprácu so Svätým Duchom. Ako Boží syn modliť sa s mocou. Ohlasovať Božie kráľovstvo. Je čas vykročiť a skúšať.

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka farnosť, Prešov – mesto!
Prevzaté automaticky zo stránky www.casopisslovo.sk
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu