… Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo… (Lk 12, 4)

(Peter Lazorík) Človeku je niekedy tak úzko, keď ide po meste a má sa prežehnať. V reštaurácii či na návšteve. Tie pohŕdavé pohľady ľudí. V piatok príde návšteva či robotníci a už im predkladám mäso. No čo by povedali? A pozdraviť sa kresťanským pozdravom vo vlaku, v obchode či u lekára ľuďom, ktorých bežne doma takto zdravíme? Prečo sa tým trápime? Pred kým sa hanbíme? Pred týmto cudzoložným svetom? Ježiš na to hovorí: „Ale ich sa nebojte!“

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka farnosť, Prešov – mesto!
Prevzaté automaticky zo stránky www.casopisslovo.sk
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu