… začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať… (Lk 11, 53)

(Peter Lazorík) Ja viem, ako žiť. Mám dosť skúseností a vlastný rozum. Čo mi má Boh hovoriť? On tomu nerozumie, žijeme v inej dobe. Som v komplikovanej situácii. A keby bol tu, iste by mi dal za pravdu. Boh by sa mal starať o chorých a chudobných. Ja som v poriadku. Ani farizejom a zákonníkom sa nepáčilo, keď im Ježiš hovoril do remesla. Radšej sa mal starať o chudobných a chorých, a nie do nich. Veď Boh by mal byť ako nejaký bohatý starček, čo len prikyvuje, usmieva sa a dáva darčeky.

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka farnosť, Prešov – mesto!
Prevzaté automaticky zo stránky www.casopisslovo.sk
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu