Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. (Lk 11, 45)

(Peter Lazorík) No predstavte si, že k vám príde návšteva a začne vás urážať. Nehorázne. Nesluší sa, aby hosť urážal hostiteľa. Ale Ježiš to robí. Pozvať Ježiša do svojho domu znamená voviesť si svetlo do neupratanej izby. Vtedy sa odhalí všetok prach, neporiadok a špina. No Ježiš to nerobí preto, aby nás zosmiešnil, zahanbil či urazil, ale preto, aby nás zachránil, keď sa ženieme do záhuby. Farizeji a zákonníci to pre svoju pýchu nepochopili.

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka farnosť, Prešov – mesto!
Prevzaté automaticky zo stránky www.casopisslovo.sk
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu