… pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. (Lk 11, 37)

(Peter Lazorík) V nedele sa veriaci schádzajú na bohoslužby v chrámoch. Istým spôsobom navštevujú Ježiša. Je pekné stretnúť sa s Ježišom. Ale ako môžeme čítať u Lukáša, Ježiša pozvali na obed. Aj my môžeme pozývať Ježiša k sebe domov. Na obedy, večere alebo aj prespať. Je krásne, keď urobíme vo svojom dome miesto pre Ježiša. Rád príde. Rád je pri nás. Chce, aby sme sa s ním nestretávali len na nedeľnej liturgii.

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka farnosť, Prešov – mesto!
Prevzaté automaticky zo stránky www.casopisslovo.sk
© 2019 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov | GDPR | Mgr. Ondrej Miškovič | Administrácia webu